Universiteit Antwerpen Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Documenten (studiebewijzen, studentenkaart, accountgegevens)  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Account: Ik kan niet inloggen in Blackboard. Artikel beoordeeld 2.9/5.0
Belangrijke mededeling voor nieuwe studenten:Nieuwe studenten ingeschreven voor het academiejaar 2022-2023 hebben vanaf 21 juli toegang tot Blackboard. Evenwel worden de cursussen van het academiejaar...
Studentenkaart: Hoe kan ik zien of mijn studentenkaart reeds verstuurd werd? Artikel beoordeeld 3.9/5.0
De studentenkaart wordt maar opgestuurd nadat wij een betaling van het studiegeld hebben ontvangen en als je foto in ons bezit is. Kijk via je SisA selfservice na of je (her)inschrijving werd verwer...
Account: Hoe kan ik mijn paswoord wijzigen? Artikel beoordeeld 1.0/5.0
Volg de instructies in het document in bijlage. 
Document: Hoe bekom ik een studiebewijs/attest? Artikel beoordeeld 3.1/5.0
Als je bent ingeschreven met een diploma- of creditcontract en we hebben de betaling van het studiegeld ontvangen én verwerkt* dan kan je studiebewijzen downloaden via je SisA selfservice.  Na inlogge...
Document: Ik klik op de link voor het studiebewijs of rapport maar het document zelf verschijnt niet. Artikel beoordeeld 2.3/5.0
In je SisA selfservice worden documenten steeds in een apart venster geopend.  Het is zeer belangrijk dat het openen van dit venster niet geblokkeerd wordt.  Zorg er dan ook voor dat in je b...
Document: Ik wens attesten voor de kinderbijslag (groeipakket) of de dienst Studietoelage in Vlaanderen. Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Hiervoor reiken we geen attesten uit of vullen we geen formulieren in. De kinderbijslagfondsen en de dienst Studietoelagen ontvangen de nodige informatie over je inschrijving via de Databank Hoger On...
Document: Ik wens een studiebewijs om mij in te schrijven aan een andere hoger onderwijsinstelling in Vlaanderen. Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Hiervoor reiken we geen attesten uit of vullen we geen formulieren in. Andere Vlaamse instellingen van het hoger onderwijs kunnen je studieverleden raadplegen via de Databank Hoger Onderwij...
Document: Ik ben een student uit Nederland. Ik moet voor de DUO een formulier laten invullen of een studiebewijs hebben. Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Vanaf 2017-2018 worden er voor DUO geen controleformulieren meer ingevuld of studiebewijzen afgeleverd.  DUO ontvang sinds dat academiejaar alle informatie betreffende je inschrijving rechtstreeks van...
Document: Hoe bekom ik attesten voor het (uitdovende) betaald educatief verlof (BEV)? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
In de administratie van het (uitdovende) betaald educatief verlof (BEV) kunnen we een onderscheid maken in bewijzen betreffende de inschrijving en bewijzen betreffende de deelname aan de examens. Bew...
Document: Hoe bekom ik een studiebewijs voor het Vlaamse Opleidingsverlof (VOV)? Artikel beoordeeld 2.8/5.0
Voor het Vlaamse Opleidingsverlof (VOV) worden er geen aparte attesten uitgereikt. Hiervoor kan je via je SisA selfservice, na betaling van het studiegeld, een studiebewijs bekomen en overmaken aan je...
Document: Ik heb me uitgeschreven. Hoe bekom in een bewijs van uitschrijving? Artikel beoordeeld 2.7/5.0
Op het studiebewijs, dat je kan bekomen via je SisA selfservice, wordt ook de datum van uitschrijving vermeld.  Dit document kan je dus gebruiken als bewijs van uitschrijving.
Document: Ik kan wegens studieredenen niet deelnemen aan de verkiezingen van 26 mei 2019. Hoe bekom ik een attest? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Via je SisA selfservice kan je tussen 26 maart en 26 mei 2019 een attest downloaden dat je kan gebruiken om bij het volmachtformulier te voegen indien je wegens studieredenen niet kan deelnemen aan de...
Document: Ik wens een attest betreffende mijn studieloopbaan voor mijn pensioen. Artikel beoordeeld 4.4/5.0
Attesten voor de Rijksdienst voor Pensioenen betreffende je studieloopbaan aan de Universiteit Antwerpen (of één van zijn voorlopers) kan je steeds via deze helpdesk aanvragen. Vermeld ...
Document: Ik wil een NMBS campuskaart of schoolabonnement aanvragen en heb een bewijs van inschrijving nodig Artikel beoordeeld 3.9/5.0
Voor het aanvragen van een campuskaart of schoolabonnement bij de NMBS kan je een studiebewijs downloaden via je SisA selfservice.  Dit bewijs dien je toe te voegen bij je aanvraag.  Het bewijs moet g...
Document: Ik moet een formulier van een externe organisatie betreffende mijn studies laten invullen. Waar kan ik dit laten doen? Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Voor het invullen van formulieren afkomstig van externe organisaties (Vlaamse overheid, VDAB, RVA, zorgkassen... en buitenlandse tegenhangers) neem je steeds contact op met de centrale studentenadmini...
Document: Ik heb een attest regelmatige aanwezigheid nodig in het kader van mijn zorgkrediet Artikel beoordeeld 4.8/5.0
Indien je een attest regelmatige inschrijving nodig hebt in het kader van bijvoorbeeld het zorgkrediet kan je dit via deze helpdesk aanvragen bij de centrale studentenadministratie. Maak het ticket a...
Studentenkaart: Ik ben mijn studentenkaart verloren. Hoe kan ik een nieuwe bekomen? Artikel beoordeeld 4.4/5.0
Dien een vraag in via deze helpdesk. De centrale studentenadministratie zal dan een nieuwe studentenkaart naar je postadres opsturen. De eerste vervanging is gratis. Vanaf de 3de kaart betaal je 10 eu...
Studentenkaart: Ik ben ingeschreven in meerdere opleidingen maar zie enkel één opleiding op mijn studentenkaart staan. Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Je ontvangt slechts 1 studentenkaart, zelfs als je in meerdere opleidingen bent ingeschreven.  Op de studentenkaart wordt enkel de hoofdinschrijving vermeld.  Dit heeft geen effect voor het gebruik va...
Studentenkaart: Ik ben gewijzigd van opleiding. Krijg ik een nieuwe studentenkaart? Artikel beoordeeld 2.5/5.0
Er wordt geen nieuwe studentenkaart aangemaakt bij een wijziging van opleiding. Voor de examens bewijst je studentenkaart dat je student bent aan de Universiteit Antwerpen in het desbetreffende academ...
Studentenkaart: Op mijn digitale studentenkaart verschijnt de melding 'ongeldig'. Wat is de reden? Artikel beoordeeld 1.0/5.0
Er zijn twee redenen waarom je digitale studentenkaart ongeldig kan zijn: Er zit er geen foto bij je persoonsgegevens en/of Er werd nog geen betaling van het studiegeld ontvangen. In dergelijke sit...
Account: Mijn studentenaccount werkt niet (meer) of ik ben mijn paswoord vergeten/verloren. Artikel beoordeeld 1.0/5.0
Als je studentenaccount niet meer werkt of je bent je paswoord kwijt en je kan je account niet resetten via https://aka.ms/SSPR, dan kan je als student via de centrale studentenadministratie een reset...
Account: Hoe bekom ik mijn studentenaccount? Artikel beoordeeld 1.8/5.0
Je studentenaccount ontvang je via de post na je eerste inschrijving aan de Universiteit Antwerpen.  Het staat op het document waarop ook de betalingsgegevens voor het studiegeld staan. Je gebruikers...
Account: Is het mogelijk het emailadres dat ik gekregen heb van de universiteit te wijzigen? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Het emailadres van de universiteit (voornaam.naam@student.uantwerpen.be) wordt opgebouwd op basis van de eerste voornaam en de achternaam zoals ze aanwezig zijn op je officiële identiteitskaart e...
Account: Maak je accountgegevens nooit kenbaar aan anderen! Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Zorg er voor dat niemand in het bezit komt van je accountgegevens (gebruiksnaam en paswoord).  Hierdoor zou men misbruik kunnen maken van je computerfaciliteiten en voor de gevolgen zou je zelf v...
Account: Waar vind ik informatie over het gebruik van Mail? Artikel beoordeeld 1.0/5.0
Log in in de Blackboard omgeving.  Via de Help-knop vind je het infocenter ICT voor studenten met onder andere informatie over het gebruik van Mail (Office 365).
Account: Mail werkt niet meer Artikel beoordeeld 1.0/5.0
Aanmelden bij webmail lukt niet Probeer de browser cache leeg te maken:
Account: Werkt de UAntwerpen-studentenaccount ook voor MOVE UAntwerpen? Artikel nog niet beoordeeld
Neen, voor de UAntwerpen Plus Pass moet je een eigen account aanmaken volgens de instructies op http://www.move.be
Account: Hoe lang blijft mijn studentenaccount actief? Artikel beoordeeld 3.6/5.0
Vanaf het moment dat je voor de eerste maal inschrijft aan de Universiteit Antwerpen wordt er een studentenaccount voor je aangemaakt.  Deze account is actief tijdens het academiejaar van je inschrijv...
Document: Ik wens als ouder informatie over de inschrijving van mijn zoon/dochter. Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Wegens de privacywetgeving (Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG)) kan de instelling geen gegevens over de student aan derden verstrekken. Dit betekent dat wij ook geen informatie mogen ...
Account: Aan welke eisen moet je wachtwoord voldoen? Artikel nog niet beoordeeld
Binnen de Universiteit Antwerpen gelden voor de wachtwoorden volgende minimale eisen: De lengte van het wachtwoord bedraagt minimum 15 tot maximum 30 karakters De verschillende karakters moeten drie...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid