Universiteit Antwerpen Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Documenten (studiebewijzen, studentenkaart, accountgegevens)  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Document: Ik kan wegens studieredenen niet deelnemen aan de verkiezingen van 09 juni 2024. Hoe kan ik een volmacht geven? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Via je SisA selfservice zal je van 15 april tot en met 09 juni 2024 een deels ingevuld volmachtformulier kunnen downloaden dat je kan gebruiken om aan derden een volmacht te geven indien je wegens stu...
Document: Ik kan wegens studieredenen niet zetelen als bijzitter voor de verkiezingen van 09 juni 2024. Hoe bekom ik een attest om mij te verontschuldigen? Artikel nog niet beoordeeld
Je bent aangewezen als bijzitter om te zetelen tijdens de verkiezingen maar kan wegens studieredenen hier niet aan deelnemen. In dat geval moet je de reden zo snel mogelijk aan de contactpersoon op d...
Studentenkaart: Hoe kan ik zien of mijn studentenkaart reeds verstuurd werd? Artikel beoordeeld 3.6/5.0
De studentenkaart wordt maar opgestuurd nadat wij een betaling van het studiegeld hebben ontvangen en als je foto in ons bezit is. Kijk via je SisA selfservice na of je (her)inschrijving werd verwer...
Account: Aan welke eisen moet je wachtwoord voldoen? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Het is belangrijk dat je nieuwe wachtwoord voldoet aan de wachtwoordvereisten van de Universiteit Antwerpen. De volgende minimale eisen gelden: Het wachtwoord bevat minimum 15 tot maximum 30 karakter...
Account: Hoe lang blijft mijn studentenaccount actief? Artikel beoordeeld 3.3/5.0
Vanaf het moment dat je voor de eerste maal inschrijft aan de Universiteit Antwerpen wordt er een studentenaccount voor je aangemaakt.  Deze account is actief tijdens het academiejaar van je inschrijv...
Document: Hoe bekom ik een studiebewijs/attest? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Als je bent ingeschreven met een diploma- of creditcontract en we hebben de betaling van het studiegeld ontvangen én verwerkt* dan kan je studiebewijzen downloaden via je SisA selfservice.  Na inlogge...
Document: Ik klik op de link voor het studiebewijs of rapport maar het document zelf verschijnt niet. Artikel beoordeeld 2.5/5.0
In je SisA selfservice worden documenten steeds in een apart venster geopend.  Het is zeer belangrijk dat het openen van dit venster niet geblokkeerd wordt.  Zorg er dan ook voor dat in je b...
Document: Ik wens attesten voor het groeipakket (kinderbijslag) of de dienst Studietoelage in Vlaanderen. Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Hiervoor reiken we geen attesten uit of vullen we geen formulieren in. De fondsen voor het groeipakket en de dienst Studietoelagen ontvangen de nodige informatie over je inschrijving via de Databank ...
Document: Ik wens een studiebewijs om mij in te schrijven aan een andere hoger onderwijsinstelling in Vlaanderen. Artikel beoordeeld 2.6/5.0
Hiervoor reiken we geen attesten uit of vullen we geen formulieren in. Andere Vlaamse instellingen van het hoger onderwijs kunnen je studieverleden raadplegen via de Databank Hoger Onderwij...
Document: Ik ben een student uit Nederland. Ik moet voor de DUO een formulier laten invullen of een studiebewijs hebben. Artikel beoordeeld 2.6/5.0
Vanaf 2017-2018 worden er voor DUO geen controleformulieren meer ingevuld of studiebewijzen afgeleverd.  DUO ontvang sinds dat academiejaar alle informatie betreffende je inschrijving rechtstreeks van...
Document: Hoe bekom ik attesten voor het betaald educatief verlof (BEV) voor een tewerkstelling in Brussel en Wallonië? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
In de administratie van het betaald educatief verlof (BEV) kunnen we een onderscheid maken in bewijzen betreffende de inschrijving en bewijzen betreffende de deelname aan de examens. Bewijs van insch...
Document: Hoe bekom ik een studiebewijs voor het Vlaamse Opleidingsverlof (VOV)? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Voor het Vlaamse Opleidingsverlof (VOV) worden er geen aparte attesten uitgereikt. Hiervoor kan je via je SisA selfservice, na betaling van het studiegeld, een studiebewijs bekomen en overmaken aan je...
Document: Ik heb me uitgeschreven. Hoe bekom in een bewijs van uitschrijving? Artikel beoordeeld 2.5/5.0
Op het studiebewijs, dat je kan bekomen via je SisA selfservice, wordt ook de datum van uitschrijving vermeld.  Dit document kan je dus gebruiken als bewijs van uitschrijving. Je vindt meer informati...
Document: Ik wens een attest betreffende mijn studieloopbaan voor mijn pensioen. Artikel beoordeeld 4.1/5.0
Attesten voor de Rijksdienst voor Pensioenen betreffende je studieloopbaan aan de Universiteit Antwerpen (of één van zijn voorlopers) kan je steeds via deze helpdesk aanvragen. Vermeld ...
Document: Ik wil een NMBS campuskaart of schoolabonnement aanvragen en heb een bewijs van inschrijving nodig Artikel beoordeeld 3.9/5.0
Voor het aanvragen van een campuskaart of schoolabonnement bij de NMBS kan je een studiebewijs downloaden via je SisA selfservice.  Dit bewijs dien je toe te voegen bij je aanvraag.  Het bewijs moet g...
Document: Ik moet een formulier van een externe organisatie (vb RVA, VDAB) betreffende mijn studies laten invullen. Waar kan ik dit laten doen? Artikel beoordeeld 3.5/5.0
Voor het invullen van formulieren afkomstig van externe organisaties (Vlaamse overheid, VDAB, RVA, zorgkassen... en buitenlandse tegenhangers) neem je steeds contact op met de centrale studentenadmini...
Document: Ik heb een document nodig in het kader van mijn aanvraag zorg/tijdskrediet Artikel beoordeeld 4.4/5.0
Indien je een document nodig hebt in het kader van het zorg- of tijdskrediet (zoals een aanvraag of een attest regelmatige inschrijving) kan je dit via deze helpdesk aanvragen bij de centrale studente...
Document: Ik wens als ouder informatie over de inschrijving van mijn zoon/dochter. Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Wegens de privacywetgeving (Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG)) kan de instelling geen gegevens over de student aan derden verstrekken. Dit betekent dat wij ook geen informatie mogen ...
Studentenkaart: Ik ben mijn studentenkaart verloren. Hoe kan ik een nieuwe bekomen? Artikel beoordeeld 4.3/5.0
Dien een vraag in via deze helpdesk. De centrale studentenadministratie zal dan een nieuwe studentenkaart naar je postadres opsturen. De eerste vervanging is gratis. Vanaf de 3de kaart betaal je 10 eu...
Studentenkaart: Ik ben ingeschreven in meerdere opleidingen maar zie enkel één opleiding op mijn studentenkaart staan. Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Je ontvangt slechts 1 studentenkaart, zelfs als je in meerdere opleidingen bent ingeschreven.  Op de studentenkaart wordt enkel de hoofdinschrijving vermeld.  Dit heeft geen effect voor het gebruik va...
Studentenkaart: Ik ben gewijzigd van opleiding. Krijg ik een nieuwe studentenkaart? Artikel beoordeeld 2.5/5.0
Er wordt geen nieuwe studentenkaart aangemaakt bij een wijziging van opleiding. Voor de examens bewijst je studentenkaart dat je student bent aan de Universiteit Antwerpen in het desbetreffende academ...
Studentenkaart: Op mijn digitale studentenkaart verschijnt de melding 'ongeldig'. Wat is de reden? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Er zijn twee redenen waarom je digitale studentenkaart ongeldig kan zijn: Er zit er geen foto bij je persoonsgegevens en/of Er werd nog geen betaling van het studiegeld ontvangen. In dergelijke sit...
Account: Ik kan niet inloggen in Cursussen. Artikel beoordeeld 2.4/5.0
Hou er  rekening mee dat je enkel kan inloggen in Cursussen indien je via SisA in het desbetreffende academiejaar bent ingeschreven én je studieprogramma voor dat academiejaar hebt samengesteld. De d...
Account: Is het mogelijk het e-mailadres dat ik gekregen heb van de universiteit te wijzigen? Artikel beoordeeld 2.8/5.0
Het e-mailadres van de universiteit (voornaam.naam@student.uantwerpen.be) wordt opgebouwd op basis van de eerste voornaam en de achternaam zoals ze aanwezig zijn op je officiële identiteitskaart en zo...
Account: Maak je accountgegevens nooit kenbaar aan anderen! Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Zorg er voor dat niemand in het bezit komt van je accountgegevens (gebruiksnaam en wachtwoord).  Hierdoor zou men misbruik kunnen maken van je computerfaciliteiten en voor de gevolgen zou je zelf vera...
Account: Waar vind ik informatie over het gebruik van Mail? Artikel beoordeeld 1.8/5.0
Log in in de Blackboard omgeving.  Via de Help-knop vind je het infocenter ICT voor studenten met onder andere informatie over het gebruik van Mail (Office 365).
Account: Mail werkt niet meer Artikel beoordeeld 1.4/5.0
Aanmelden bij webmail lukt niet Probeer de browser cache leeg te maken:
Account: Werkt de UAntwerpen-studentenaccount ook voor MOVE UAntwerpen? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Neen, voor MOVE moet je een eigen account aanmaken volgens de instructies op http://www.move.be
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid