Universiteit Antwerpen Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Document: Hoe bekom ik een studiebewijs voor het Vlaamse Opleidingsverlof (VOV)?

Oplossing

Voor het Vlaamse Opleidingsverlof (VOV) worden er geen aparte attesten uitgereikt. Hiervoor kan je via je SisA selfservice, na betaling van het studiegeld, een studiebewijs bekomen en overmaken aan je werkgever.

Op het studiebewijs staan indien van toepassing alle gegevens die gevraagd worden door het departement WSE in het kader van het VOV: je rijksregisternummer, het instellingsnummer van de Universiteit Antwerpen (een KBO is niet van toepassing) en ook, achter de vermelding "opleidingsvariantcode voor VOV" de code waarmee je de opleiding* kan terugvinden in de Vlaamse opleidingsdatabank (VOD).
Opgelet, dit is een nummer dat afkomstig is van de Databank Hoger Onderwijs (DHO) maar volgens afspraak ook geldig is voor het Vlaamse opleidingsverlof ter vervanging van het ODB nummer.  Met dit nummer kan het soms voorkomen dat er 2 opleidingen in de VOD worden getoond maar natuurlijk is enkel de opleiding van de Universiteit Antwerpen correct.

Wil je toch het ODB nummer gebruiken dan vind je dit in de VOD en kan je de fiche uit het VOD toevoegen aan je studiebewijs of het ODB nummer zelf voorzien op het attest.

De rapportering naar het VOV betreffende je deelname aan de examens gebeurt automatisch vanuit de instelling naar de Databank Hoger Onderwijs.  Hiervoor worden er geen attesten uitgereikt en dit moet ook nergens op een attest vermeld staan.

Belangrijke opmerking ivm de postgraduaten: Voor de postgraduaatopleidingen bestaat er spijtig genoeg geen uniek nummer in de DHO waardoor de code voor het VOV niet automatisch kan verschijnen op het studiebewijs. Ofwel moet je contact opnemen met de organisator van de postgraduaatopleiding voor een attest waarop het ODB nummer vermeld wordt ofwel zoek je je postgraduaatsopleiding op in de VOD en druk je de fiche af waarop het ODB nummer staat.  Dit kan je dan aan je studiebewijs toevoegen.
Ook je deelname aan de examens wordt niet via de DHO aan de Vlaamse overheid gerapporteerd.  De organisator van het postgraduaat moet zelf de deelname aan de examens rapporteren via het loket van het departement Werk en Sociale Economie (WSE).  Informeer de organisator van je postgraduaat dus tijdig als je gebruik maakt van het VOV.

*de schakelprogramma's, voorbereidingsprogramma's, specifieke lerarenopleidingen en creditcontracten hebben telkens slechts één code en worden in de VOD niet verder uitgesplitst.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Persoonsgegevens: Ik ben buitenlander maar ik zie toch een Belgisch nationaal nummer in mijn persoonsgegevens staan. Kan dit?
Persoonsgegevens: Waar vind ik mijn rijksregisternummer of BIS nummer?
Document: Ik wens een studiebewijs om mij in te schrijven aan een andere hoger onderwijsinstelling in Vlaanderen.
Document: Hoe bekom ik een studiebewijs/attest?
Document: Ik heb me uitgeschreven. Hoe bekom in een bewijs van uitschrijving?
Artikel details
Artikel ID: 391
Categorie: Documenten (studiebewijzen, studentenkaart, accountgegevens)
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (20)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid