Universiteit Antwerpen Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Document: Hoe bekom ik een studiebewijs voor het Vlaamse Opleidingsverlof (VOV)?

Oplossing

Voor het Vlaamse Opleidingsverlof (VOV) worden er geen aparte attesten uitgereikt. Hiervoor kan je via je SisA selfservice, na betaling van het studiegeld, een studiebewijs bekomen en overmaken aan je werkgever.

Op het studiebewijs staan indien van toepassing alle gegevens die gevraagd worden door het departement WSE in het kader van het VOV: je rijksregisternummer, het instellingsnummer van de Universiteit Antwerpen (een KBO is niet van toepassing) en ook, achter de afkorting VOV, de code waarmee je de opleiding* kan terugvinden in de Vlaamse opleidingsdatabank (VOD).
Opgelet, dit is een nummer dat afkomstig is van de Databank Hoger Onderwijs (DHO) maar volgens afspraak ook geldig is voor het Vlaamse opleidingsverlof.  Met dit nummer kan het soms voorkomen dat er 2 opleidingen in de VOD worden getoond maar natuurlijk is enkel de opleiding van de Universiteit Antwerpen correct.

Opmerking: Voor de postgraduaatopleidingen bestaat er spijtig genoeg geen uniek nummer in de DHO waardoor de code voor het VOV niet automatisch kan verschijnen op het studiebewijs.  Ofwel moet je contact opnemen met de organisator van de postgraduaatopleiding voor een attest waarop het ODB nummer vermeld wordt ofwel zoek je je postgraduaatsopleiding op in de VOD en druk je de fiche af waarop het ODB nummer staat.  Dit kan je dan aan je studiebewijs toevoegen.

De rapportering naar het VOV betreffende je deelname aan de examens gebeurt automatisch vanuit de instelling naar de Databank Hoger Onderwijs.  Hiervoor worden er geen attesten uitgereikt en dit moet ook nergens op en attest vermeld staan.

*de schakelprogramma's, voorbereidingsprogramma's, specifieke lerarenopleidingen en creditcontracten hebben telkens slechts één code en worden in de VOD niet verder uitgesplitst.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Persoonsgegevens: Ik ben buitenlander maar ik zie toch een Belgisch nationaal nummer in mijn persoonsgegevens staan. Kan dit?
Document: Ik wens een studiebewijs om mij in te schrijven aan een andere hoger onderwijsinstelling in Vlaanderen.
Document: Hoe bekom ik een studiebewijs/attest?
Document: Ik ben een student uit Nederland. Ik moet voor de DUO een formulier laten invullen of een studiebewijs hebben.
Document: Ik wens attesten voor de kinderbijslag (groeipakket) of de dienst Studietoelage in Vlaanderen.
Artikel details
Artikel ID: 391
Categorie: Documenten (studiebewijzen, studentenkaart, accountgegevens)
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.1/5.0 (7)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid