Universiteit Antwerpen Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Document: Ik wens attesten voor het groeipakket (kinderbijslag) of de dienst Studietoelage in Vlaanderen.

Oplossing

Hiervoor reiken we geen attesten uit of vullen we geen formulieren in.

De fondsen voor het groeipakket en de dienst Studietoelagen ontvangen de nodige informatie over je inschrijving via de Databank Hoger Onderwijs (DHO).

Bij problemen met het doorstromen van de gegevens van DHO naar de fondsen moet het betrokken fonds contact opnemen met Kind en Gezin via hun contactpersoon.  Kind en Gezin onderzoekt het dossier dan verder.  De student mag NOOIT rechtstreeks contact opnemen met Kind en Gezin.

De dienst Studietoelage moet rechtstreeks contact opnemen met de Databank Hoger Onderwijs.

In deze situaties mogen geen studiebewijzen uit je SisA selfservice gebruikt worden.  Dit kan geïnterpreteerd worden als misbruik van documenten.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Document: Ik wens een studiebewijs om mij in te schrijven aan een andere hoger onderwijsinstelling in Vlaanderen.
Inschrijving: Nederlandse studenten en studiefinanciering
Sociale gegevens: ik heb een vraag betreffende het Groeipakket (kinderbijslag) en/of de studietoelage.
Document: Hoe bekom ik een studiebewijs voor het Vlaamse Opleidingsverlof (VOV)?
Document: Hoe bekom ik een studiebewijs/attest?
Artikel details
Artikel ID: 106
Categorie: Documenten (studiebewijzen, studentenkaart, accountgegevens)
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.7/5.0 (6)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid