Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Subcategorieën:

 
Algemeen
Contact opnemen met de onderwijsadministratie
Tot wanneer kan ik inschrijven voor opleidingsonderdelen van de lerarenopleiding?
Opname Infosessie maart/april 2021
» Meer onderwerpen
Ombudsdienst
Wie is de ombuds van de ASoE?
Ik behaalde een onvoldoende voor een opleidingsonderdeel, kan dit worden gedelibereerd?
Wanneer is een inhaalexamen mogelijk?
» Meer onderwerpen
Examens en deliberatie
Wanneer is een inhaalexamen mogelijk?
Wat moet ik doen als ik een examen niet wil afleggen?
Hoeveel examenkansen heb ik?
» Meer onderwerpen
Collegerooster
Planning vakdidactiek educatieve masters 2021 - 2022
Voorbeeldrooster 2021-2022
Corona
Waar vind ik meer informatie over de organisatie van het onderwijs in coronatijden?
Masterproef
LIO-baan en werkplekleren
Hoe breng ik een lesopdracht in als liobaan of laat ik het valoriseren als werkplekleren?
Aan welke criteria moet een onderwijsopdracht voldoen opdat ze in aanmerking komt als liobaan of valorisatie van werkplekleren?
Kan ik als student uit het reguliere traject starten met een liobaan of een aanvraag indienen voor valorisatie van werkplekleren?
» Meer onderwerpen
Stages
Moet ik zelf op zoek gaan naar een stageschool?
Waar vind ik alle informatie over de stages en de LIO binnen de Educatieve Master?
Hoe kan ik een stageplaats aanvragen?
» Meer onderwerpen
Studietraject en studieprogramma/SisA
Welke modeltrajecten bestaan er voor de educatieve masters?
Kan ik in het tweede semester starten met het verkort traject van de educatieve master?
Kom ik in aanmerking voor het verkorte traject van de educatieve master?
» Meer onderwerpen
Aanvraagformulieren
Aanvraagformulier vakdidactiek
Hoe vraag ik een vrijstelling aan?
Aanvraagformulier LIO
» Meer onderwerpen
Werken en studeren
Heb je een vraag over werken en studeren?
Kan ik (deeltijds) werken en combineren met studeren?
Vakdidactieken
Welke vakken mag ik geven in het secundair onderwijs?
Welke vakdidactieken kan ik volgen?
Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website?
» Meer onderwerpen
Vrijstellingen
Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor de opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al een diploma van Professionele Bachelor Onderwijs hebt behaald én een domeinmasterdiploma?
Hoe vraag ik een vrijstelling aan?
Uitdovende lerarenopleiding CVO-studenten
Waar vind ik de presentaties van de infosessies terug?
Wanneer zullen de lessen van mijn CVO doorgaan?
Hoe vraag ik een Lio-baan / werkplekleren aan?
» Meer onderwerpen
 

» Artikelen in deze categorie:

 

Nog geen artikelen in deze categorie

 

» Meestgelezen artikelen: Aantal bekeken
 
» Nieuwe artikelen: Datum toegevoegd
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid