Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Subcategorieën:

 
Algemeen
Contact opnemen met de onderwijsadministratie
PP-presentatie Infosessies juni-september 2023
Wil je graag een infosessie bijwonen?
» Meer onderwerpen
Ombudsdienst
Hoe vraag ik een deelname aan een inhaalexamen aan?
Wanneer is een inhaalexamen mogelijk?
Ik behaalde een onvoldoende voor een opleidingsonderdeel, kan dit worden gedelibereerd?
» Meer onderwerpen
Examens | deliberatie | diploma
Wanneer is een inhaalexamen mogelijk?
Wat moet ik doen als ik een examen niet wil afleggen?
Hoeveel examenkansen heb ik?
» Meer onderwerpen
Collegerooster
Voorbeeldrooster 2023-2024 voor starters
Planning lesblokken educatieve masters 2023-2024
Waar vind ik de modeltrajecten van de verkorte educatieve master?
Masterproef
LIO-baan en werkplekleren
Hoe breng ik een lesopdracht in als liobaan of laat ik het valoriseren als werkplekleren?
Aan welke criteria moet een onderwijsopdracht voldoen opdat ze in aanmerking komt als liobaan of valorisatie van werkplekleren?
Kan ik als student uit het reguliere traject starten met een liobaan of een aanvraag indienen voor valorisatie van werkplekleren?
» Meer onderwerpen
Stages
Waar vind ik alle informatie over de stages en de LIO binnen de Educatieve Master?
Moet ik zelf op zoek gaan naar een stageschool?
Hoe kan ik een stageplaats aanvragen?
» Meer onderwerpen
Studietraject en studieprogramma/SisA
Welke modeltrajecten bestaan er voor de verkorte educatieve masters?
Welke modeltrajecten bestaan er voor de geïntegreerde educatieve masters?
Hoe stel ik mijn studieprogramma samen?
» Meer onderwerpen
Aanvraagformulieren
Aanvraagformulier vakdidactiek
Hoe vraag ik een vrijstelling aan?
Aanvraagformulier toelating inschrijving verkort traject educatieve master
» Meer onderwerpen
Werken en studeren
Heb je een vraag over werken en studeren?
Vakdidactieken
Welke vakken mag ik geven in het secundair onderwijs?
Welke vakdidactieken kan ik volgen?
Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website?
» Meer onderwerpen
Vrijstellingen
Hoe vraag ik een vrijstelling aan?
Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor de opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al een diploma van Professionele Bachelor Onderwijs/educatieve bachelor heb behaald én een domeinmasterdiploma?
Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor de opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al een diploma van Opleidings- en onderwijswetenschappen heb?
» Meer onderwerpen
VDAB
Welke vakdidactiek kun je volgen met erkenning van de VDAB?
Ik ben werkloos en ontvang een RVA-uitkering. Kan ik me omscholen tot leraar?
Ik kreeg toelating van de VDAB om de opleiding te starten. Wat nu?
» Meer onderwerpen
Overgangsmaatregelen 2022-2023
ENKEL VOOR WIE NIET AFSTUDEERT in 2021-2022: curriculumvernieuwing – overgangsmaatregelen
FAQ's van de studenten m.b.t. de overgangsmaatregelen
 

» Artikelen in deze categorie:

 

Nog geen artikelen in deze categorie

 

» Meestgelezen artikelen: Aantal bekeken
 
» Nieuwe artikelen: Datum toegevoegd
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid