Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Kan ik als student uit het reguliere traject starten met een liobaan of een aanvraag indienen voor valorisatie van werkplekleren?

Oplossing

Indien je de educatieve master volgt via het reguliere traject, dan kom je als student in aanmerking voor een LIO-baan indien je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt de 15 studiepunten leraarschap op bachelorniveau al verworven.
 • Je moet nog max. 45 studiepunten domeincomponent opnemen in de educatieve masters van 120 studiepunten
  of
 • Je moet nog max. 30 studiepunten domeincomponent opnemen in de educatieve masters van 90 studiepunten.

 

Voor de toekenning van de LIO-baan wordt gekeken naar de volgende criteria:

 • De omvang en context van je lesopdracht
  Het geven van 18 lessen staat gelijk aan 1 studiepunt.
  Lessen in de tweede of derde graad van het secundair onderwijs komen in aanmerking.
  Lessen in het hoger onderwijs of in een CVO komen mogelijk ook in aanmerking, de stagecoördinator zal dit beoordelen, in overleg met de vakdidacticus;
 • De mate waarin je lesopdracht aansluit bij je vakdidactiek(en)
  Indien je een vak geeft dat aansluit bij de lesbevoegdheid van je vakdidactiek, dan kunnen er meer studiepunten worden gevaloriseerd;
 • Je kennis en vaardigheden, zowel uit het vakdomein als onderwijskundig en vakdidactisch
  De finale goedkeuring voor de LIO-baan wordt gegeven door de vakdidacticus die oordeelt of je over de nodige inhoudelijke en vakdidactische competenties beschikt om de lesopdracht/LIO-baan tot een goed einde te brengen.

 

De stagecoördinator en je vakdidacticus bepalen in onderling overleg, op maat van het profiel van de student, welke opleidingsonderdelen van de praktijkcomponent in aanmerking komen voor valorisatie.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe wordt berekend voor hoeveel studiepunten een lesopdracht kan meetellen binnen de LIO?
Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?
Aan welke criteria moet een onderwijsopdracht voldoen opdat ze in aanmerking komt als liobaan of valorisatie van werkplekleren?
Als mijn lesopdracht niet aansluit bij de vakdidactiek(en) die ik volg, kan ik dan nog valorisatie krijgen?
Hoe stel ik een LIO-map samen?
Artikel details
Artikel ID: 228
Categorie: LIO-baan en werkplekleren
Datum toegevoegd: 2019-04-12 16:48:44
Aantal bekeken: 232
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 4.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid