Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoe wordt berekend voor hoeveel studiepunten een lesopdracht kan meetellen binnen de LIO?

Oplossing

De basisvoet voor valorisatie van een LIO-lesopdracht is 18 lesuren, wat het equivalent is voor 1 studiepunt (sp). Bijvoorbeeld: om de Oriënteringsstage (3 sp) te laten valoriseren door middel van een LIO-baan dien je een lesopdracht van minimaal 54 (i.c. 3 x 18 lessen) lesuren uit te voeren. We werken met (gehele) veelvouden van 18 lesuren.
Indien het vak dat je geeft niet aansluit bij de lesbevoegdheid van je vakdidactiek, dan komen enkel de Oriënteringsstage en het Onderwijs- of Profileringsproject in aanmerking voor valorisatie van de praktijkcomponenten (stages). Indien het gegeven vak wel aansluit bij de gevolgde vakdidactiek, dan komt de bijhorende groeistage ook in aanmerking voor valorisatie.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Als mijn lesopdracht niet aansluit bij de vakdidactiek(en) die ik volg, kan ik dan nog valorisatie krijgen?
Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?
Kan ik als student uit het reguliere traject starten met een LIO-baan of een aanvraag indienen voor valorisatie van werkplekleren?
Moet ik nog stages afleggen wanneer ik een LIO-baan heb?
Hoe interpreteer ik het valorisatiedocument?
Artikel details
Artikel ID: 286
Categorie: LIO-baan en werkplekleren
Datum toegevoegd: 2021-01-27 12:18:32
Aantal bekeken: 187
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid