Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?

Oplossing

Nadat je een LIO-aanvraag hebt ingediend, berekent de stagecoördinator hoeveel studiepunten je lesopdracht waard is. Dit gebeurt in functie van het aantal lessen dat je geeft tijdens de periode van je aanstelling. Het geven van 18 lessen staat gelijk aan 1 studiepunt. Vervolgens wordt er bekeken hoe deze studiepunten kunnen worden ingezet binnen de praktijkcomponent van de lerarenopleiding. De stagecoördinator bekijkt welke stages kunnen worden gevaloriseerd. Dit hangt sterk samen met de aansluiting tussen het gegeven vak en de opgenomen vakdidactieken.  Indien het vak dat je geeft aansluit bij de lesbevoegdheid van de opgenomen vakdidactiek, dan komt ook de groeistage in aanmerking voor valorisatie. Valorisatie betekent niet dat je vrijstelling krijgt voor de stage, maar dat je de stage op een andere manier aflegt, namelijk door gebruik te maken van je lesuren. In plaats van een stagemap, dien je een LIO-map in. De inhoud van de LIO-map bespreek je met je vakdidacticus.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe wordt berekend voor hoeveel studiepunten een lesopdracht kan meetellen binnen de LIO?
Moet ik nog stages afleggen wanneer ik een LIO-baan heb?
Hoe interpreteer ik het valorisatiedocument?
Hoe wordt mijn credit voor de gevaloriseerde stages bepaald?
Kan ik als student uit het reguliere traject starten met een liobaan of een aanvraag indienen voor valorisatie van werkplekleren?
Artikel details
Artikel ID: 287
Categorie: LIO-baan en werkplekleren
Datum toegevoegd: 2021-01-27 12:20:24
Aantal bekeken: 178
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid