Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoe interpreteer ik het valorisatiedocument?

Oplossing

In het valorisatiedocument wordt vermeld hoe het aantal studiepunten van je LIO-baan werd berekend (in functie van het aantal gegeven lessen tijdens de periode van aanstelling). Bovendien vind je er ook in terug welke stages worden gevaloriseerd en welke niet. Gevaloriseerde stages leg je niet meer apart af, deze leg je af via je eigen lesopdracht. Voor deze stages dien je geen stagemap in, maar een LIO-groeimap. Stages die niet werden gevaloriseerd moet je nog apart afleggen, hiervoor dien je dus een stage-aanvraag in via Mobility Online. Het valorisatiedocument vermeldt daarnaast hoeveel studiepunten je LIO-baan in totaal bevat en voor hoeveel studiepunten je een LIO-groeimap indient. 
Tenslotte geeft het formulier weer voor welke stam-, keuze- en/of profileringsvakken je eventueel valorisatie krijgt van het praktijkgedeelte (max. 1/3 van de studiepunten per opleidingsonderdeel). Dit heeft geen neerslag in de LIO-groeimap. Je bespreekt met de titularis van het betreffende vak de mogelijkheden en verwachtingen. 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?
Moet ik nog stages afleggen wanneer ik een LIO-baan heb?
Hoe stel ik een LIO-groeimap samen?
Als je de vakdidactiek stopzet (en niet uitschrijft voor de opleiding), loopt de LIO-baan dan verder?
Als ik een LIO-baan heb, moet ik dan bepaalde acties ondernemen in SisA?
Artikel details
Artikel ID: 288
Categorie: LIO-baan en werkplekleren
Datum toegevoegd: 2021-01-27 12:37:21
Aantal bekeken: 145
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid