Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Als je de vakdidactiek stopzet (en niet uitschrijft voor de opleiding), loopt de LIO-baan dan verder?

Oplossing

Ja, dan kan de LIO-baan verderlopen, maar de valorisatie voor de groeistage (die aansluit bij de vakdidactiek die je laat vallen) stopt dan. Dan is enkel nog een LIO-map voor oriënteringsstage en profileringsstage mogelijk (indien deze stages opgenomen werden in de LIO). Er moet dan een nieuw valorisatiedocument worden opgemaakt waarin het aantal gevaloriseerde studiepunten van de LIO-baan wordt aangepast.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe interpreteer ik het valorisatiedocument?
Moet ik nog stages afleggen wanneer ik een LIO-baan heb?
Hoe wordt berekend voor hoeveel studiepunten een lesopdracht kan meetellen binnen de LIO?
Hoe stel ik een LIO-map samen?
Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?
Artikel details
Artikel ID: 332
Categorie: LIO-baan en werkplekleren
Datum toegevoegd: 2021-06-21 13:06:08
Aantal bekeken: 48
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid