Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoe stel ik een LIO-groeimap samen?

Oplossing

Meestal dien je 1 LIO-groeimap in ter waarde van het aantal studiepunten waarvoor je valorisatie kreeg. Indien je 2 vakdidactieken volgt en je hebt een lesopdracht die aansluit bij beide bekwaamheidsbewijzen, dan dien je twee groeimappen in (1 voor elke vakdidacticus).

In het document 'Richtlijnen LIO-groeimap' staan aanwijzingen voor invulling van de groeimap. Sowieso neem je hierover contact op met je vakdidacticus. Die zal dan bepalen of de voorgestelde invulling uit de richtlijnen volledig wordt gevolgd of dat er nog eigen accenten worden gelegd. Je dient dus 1 of 2 groeimap(pen) in voor de totaliteit van het aantal gevaloriseerde studiepunten (geen aparte groeimap per gevaloriseerde stage).

Indien enkel de Oriënteringsstage en/of het Onderwijs- of Profileringsproject werden gevaloriseerd, dan zal je binnen de LIO worden begeleid door een LIO-coach. Deze coach zal dan ook mee  bepalen welke invulling je geeft aan je LIO-map.

Na toekenning van de LIO zal je door de LIO-coördinator in contact worden gebracht met de vakdidacticus/i of de LIO-coach.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?
Hoe wordt mijn credit voor de gevaloriseerde stages bepaald?
Hoe interpreteer ik het valorisatiedocument?
Als je de vakdidactiek stopzet (en niet uitschrijft voor de opleiding), loopt de LIO-baan dan verder?
Moet ik nog stages afleggen wanneer ik een LIO-baan heb?
Artikel details
Artikel ID: 290
Categorie: LIO-baan en werkplekleren
Datum toegevoegd: 2021-01-27 12:40:42
Aantal bekeken: 186
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid