Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: LIO-baan en werkplekleren  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Aan welke criteria moet een onderwijsopdracht voldoen opdat ze in aanmerking komt als liobaan of valorisatie van werkplekleren? Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Bij de beoordeling van de onderwijsopdracht wordt rekening gehouden met: de omvang en context van je lesopdracht; de mate waarin je lesopdracht aan
Kan ik als student uit het reguliere traject starten met een liobaan of een aanvraag indienen voor valorisatie van werkplekleren? Artikel beoordeeld 4.0/5.0
Indien je de educatieve master volgt via het reguliere traject, dan kom je als student in aanmerking voor een LIO-baan indien je aan volgende voorwaarden voldoet: Je hebt de 15 studiepunten leraarsch...
Hoe breng ik een lesopdracht in als liobaan of laat ik het valoriseren als werkplekleren? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Je brengt zo snel mogelijk dhr. Hans Ihmsen op de hoogte (hans.ihmsen@uantwerpen.be) en vult een LIO-baanaanvraag in via volgende link:  
Kun je een LIO-baan doen als je de opleiding start in het tweede semester? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Ja, je kan echter enkel valorisatie krijgen voor de Oriënteringsstage (die je ook opneemt in het tweede semester). Als je start in het tweede semester dan kun je nog geen vakdidactieken volgen want d...
Kan ik een lesopdracht in de eerste graad van het secundair onderwijs inbrengen als LIO-baan? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Neen, lessen in de eerste graad worden niet aanvaard binnen een LIO.
Hoe wordt berekend voor hoeveel studiepunten een lesopdracht kan meetellen binnen de LIO? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Het geven van 18 lessen in tweede of derde graad secundair onderwijs staat gelijk aan 1 studiepunt. Indien het vak dat je geeft niet aansluit bij de lesbevoegdheid van je vakdidactiek, dan komen enkel...
Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Nadat je een LIO-aanvraag hebt ingediend, berekent de stagecoördinator hoeveel studiepunten je lesopdracht waard is. Dit gebeurt in functie van het aantal lessen dat je geeft tijdens de periode van je...
Hoe interpreteer ik het valorisatiedocument? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
In het valorisatiedocument wordt vermeld hoe het aantal studiepunten van je LIO-baan werd berekend (in functie van het aantal gegeven lessen tijdens de periode van aanstelling). Bovendien vind je er o...
Als mijn lesopdracht niet aansluit bij de vakdidactiek(en) die ik volg, kan ik dan nog valorisatie krijgen? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Ja, dan kun je nog valorisatie krijgen. Volgende informatie geldt slechts na aanvraag en goedkeuring. Als de lesopdracht niet aansluit bij de 2 vakdidactieken die je volgt, dan kun je voor de oriënte...
Moet ik nog stages afleggen wanneer ik een LIO-baan heb? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Het principe van een LIO-baan is dat je zoveel mogelijk stages aflegt via je eigen lesopdracht. Indien de lesopdracht volledig aansluit bij de gevolgde vakdidactiek(en), dan zal geen aparte stages mee...
Hoe stel ik een LIO-map samen? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Meestal dien je 1 LIO-map in ter waarde van het aantal studiepunten waarvoor je valorisatie kreeg. Indien je 2 vakdidactieken volgt en je hebt een lesopdracht die aansluit bij beide bekwaamheidsbewijz...
Hoe wordt mijn credit voor de gevaloriseerde stages bepaald? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Je vakdidacticus beoordeelt je LIO-map wanneer je ook valorisatie krijgt voor de groeistage(s). De LIO-coach beoordeelt de LIO-map wanneer je enkel valorisatie kreeg voor de algemeen onderwijskundige ...
Als ik een LIO-baan heb, moet ik dan bepaalde acties ondernemen in SisA? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Sowieso moet je na inschrijving aan de Universiteit Antwerpen in SisA aanduiden welke opleidingsonderdelen je zal opnemen binnen de opleiding. Je stelt dus je eigen studieprogramma samen in functie va...
Als je de vakdidactiek stopzet (en niet uitschrijft voor de opleiding), loopt de LIO-baan dan verder? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Ja, dan kan de LIO-baan verderlopen, maar de valorisatie voor de groeistage (die aansluit bij de vakdidactiek die je laat vallen) stopt dan. Dan is enkel nog een LIO-map voor oriënteringsstage en onde...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid