Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Kun je een LIO-baan doen als je de opleiding start in het tweede semester?

Oplossing

Ja, je kan dan echter enkel valorisatie krijgen voor de Oriënteringsstage (die je ook opneemt in het tweede semester).

Als je start in het tweede semester dan kun je nog geen vakdidactieken volgen want dit zijn opleidingsonderdelen van het eerste semester en bovendien jaarvakken. Vakdidactiek komt dan pas in het volgend academiejaar aan bod.

Daarom is een LIO-baan in het tweede semester maar beperkt mogelijk. Aangezien je nog geen vakdidactiek kunt volgen is de maximale valorisatie enkel mogelijk voor de Oriënteringsstage (3 sp), eventueel aangevuld met valorisatie van het praktijkgedeelte van stamvakken (zoals Algemene didactiek) die je dit semester volgt (max. 1/3 van de studiepunten van het opleidingsonderdeel). De mogelijkheden voor valorisatie worden per dossier bekeken na aanvraag met het LIO-baanaanvraagformulier en zijn pas uitvoerbaar na goedkeuring.

Het LIO-baanaanvraagformulier staat op https://studhelp.uantwerpen.be/asoe/knowledgebase.php?article=229.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Als mijn lesopdracht niet aansluit bij de vakdidactiek(en) die ik volg, kan ik dan nog valorisatie krijgen?
Tot wanneer kan ik inschrijven voor opleidingsonderdelen van de lerarenopleiding?
Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?
Hoe wordt berekend voor hoeveel studiepunten een lesopdracht kan meetellen binnen de LIO?
Hoe interpreteer ik het valorisatiedocument?
Artikel details
Artikel ID: 272
Categorie: LIO-baan en werkplekleren
Datum toegevoegd: 2020-10-06 12:28:24
Aantal bekeken: 262
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid