Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Aanvraagformulier LIO

Oplossing

Het LIO-aanvraagformulier vind je terug via deze link: https://forms.uantwerpen.be/nl/asoe/lio-baanaanvraag/

 

Dit formulier vul je volledig in. Per 18 gegeven lesuren is een valorisatie van 1 studiepunt mogelijk. Je vult het aantal lesuren in dat je effectief per week per vak geeft.

 

De stagecoördinator vraagt de goedkeuring van de vakdidacticus/ci voor de valorisatie van de opleidingsonderdelen van de praktijkcomponent. Zij beslissen of en in welke mate de lerarenopleiding jouw onderwijsopdracht kan valoriseren. Als je twee vakdidactieken met elkaar combineert en voor beide een LIO-aanvraag hebt ingediend, moeten beide vakdidactici akkoord gaan voor een volledige LIO-baan. Daarnaast neemt de opleiding contact op met de directie of schoolmentor om af te stemmen over het LIO-traject en de wederzijdse engagementen met betrekking tot jouw begeleiding.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe breng ik een lesopdracht in als liobaan of laat ik het valoriseren als werkplekleren?
Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?
Als mijn lesopdracht niet aansluit bij de vakdidactiek(en) die ik volg, kan ik dan nog valorisatie krijgen?
De lessen van Algemene didactiek zijn reeds gestart maar ik heb nog geen toegang tot BB.
Kan ik als student uit het reguliere traject starten met een liobaan of een aanvraag indienen voor valorisatie van werkplekleren?
Artikel details
Artikel ID: 284
Categorie: Aanvraagformulieren
Datum toegevoegd: 2021-01-19 17:02:26
Aantal bekeken: 358
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid