Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Moet ik nog stages afleggen wanneer ik een LIO-baan heb?

Oplossing

Het principe van een LIO-baan is dat je zoveel mogelijk stages aflegt via je eigen lesopdracht. Indien de lesopdracht volledig aansluit bij de gevolgde vakdidactiek(en), dan zal je geen aparte stages meer moeten afleggen. Indien er geen aansluiting is tussen de lesopdracht en vakdidactiek(en), dan zal je mogelijk nog aparte (groei)stages moeten afleggen. De gevaloriseerde stage-opleidingsonderdelen moeten niet meer apart worden afgelegd. Dit betekent niet dat je vrijstelling hebt gekregen, maar dat je deze stages via een andere weg aflegt – namelijk aan de hand van de uren binnen je eigen lesopdracht. Het valorisatiedocument geeft hierover meer duidelijkheid: naast elke stage staat vermeld of deze al dan niet wordt gevaloriseerd binnen de LIO.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe interpreteer ik het valorisatiedocument?
Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?
Als ik een LIO-baan heb, moet ik dan bepaalde acties ondernemen in SisA?
Hoe wordt berekend voor hoeveel studiepunten een lesopdracht kan meetellen binnen de LIO?
Hoe stel ik een LIO-groeimap samen?
Artikel details
Artikel ID: 289
Categorie: LIO-baan en werkplekleren
Datum toegevoegd: 2021-01-27 12:38:37
Aantal bekeken: 232
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid