Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Als mijn lesopdracht niet aansluit bij de vakdidactiek(en) die ik volg, kan ik dan nog valorisatie krijgen?

Oplossing

Ja, dan kun je nog valorisatie krijgen. Volgende informatie geldt slechts na aanvraag en goedkeuring.

Als de lesopdracht niet aansluit bij de 2 vakdidactieken die je volgt, dan kun je voor de Oriënteringsstage en/of het Onderwijs- of Profileringsproject valorisatie krijgen (afhankelijk van de omvang van je lesopdracht).

Als je slechts 1 volledige vakdidactiek volgt en een profileringsvak en de lesopdracht sluit aan bij de vakdidactiek, dan kunnen ook beide groeistages worden gevaloriseerd.

Als je slechts 1 volledige vakdidactiek volgt en een profileringsvak en de lesopdracht sluit niet aan bij de vakdidactiek, dan komen enkel de Oriënteringsstage en het Profileringsproject in aanmerking voor valorisatie.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe wordt berekend voor hoeveel studiepunten een lesopdracht kan meetellen binnen de LIO?
Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?
Kan ik als student uit het reguliere traject starten met een LIO-baan of een aanvraag indienen voor valorisatie van werkplekleren?
Moet ik nog stages afleggen wanneer ik een LIO-baan heb?
Kun je een LIO-baan doen als je de opleiding start in het tweede semester?
Artikel details
Artikel ID: 333
Categorie: LIO-baan en werkplekleren
Datum toegevoegd: 2021-06-21 14:07:31
Aantal bekeken: 241
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid