Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Als mijn lesopdracht niet aansluit bij de vakdidactiek(en) die ik volg, kan ik dan nog valorisatie krijgen?

Oplossing

Ja, dan kun je nog valorisatie krijgen. Volgende informatie geldt slechts na aanvraag en goedkeuring.

Als de lesopdracht niet aansluit bij de 2 vakdidactieken die je volgt, dan kun je voor de oriënteringsstage en de profileringsstage valorisatie krijgen (indien je lesopdracht ruim genoeg is om beide stages te valoriseren en indien les lesgeeft in de tweede of derde graad).

Als je slechts 1 volledige vakdidactiek volgt en een profileringsvak en de lesopdracht sluit aan bij de vakdidactiek, dan kunnen ook beide groeistages worden gevaloriseerd.

Als je slechts 1 volledige vakdidactiek volgt en een profileringsvak en de lesopdracht sluit niet aan bij de vakdidactiek, dan komen enkel de oriënteringsstage en de profileringsstage in aanmerking voor valorisatie.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe wordt berekend voor hoeveel studiepunten een lesopdracht kan meetellen binnen de LIO?
Kan ik als student uit het reguliere traject starten met een liobaan of een aanvraag indienen voor valorisatie van werkplekleren?
Hoeveel en welke vakdidactieken mag/moet ik volgen?
Moet ik nog stages afleggen wanneer ik een LIO-baan heb?
Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?
Artikel details
Artikel ID: 333
Categorie: LIO-baan en werkplekleren
Datum toegevoegd: 2021-06-21 13:07:31
Aantal bekeken: 106
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid