Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Aan welke criteria moet een onderwijsopdracht voldoen opdat ze in aanmerking komt als liobaan of valorisatie van werkplekleren?

Oplossing

Bij de beoordeling van de onderwijsopdracht wordt rekening gehouden met:

  • de omvang en context van je lesopdracht;
  • de mate waarin je lesopdracht aansluit bij je vakdidactiek(en);
  • je kennis en vaardigheden, zowel uit het vakdomein als onderwijskundig en vakdidactisch.
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan ik als student uit het reguliere traject starten met een liobaan of een aanvraag indienen voor valorisatie van werkplekleren?
Als mijn lesopdracht niet aansluit bij de vakdidactiek(en) die ik volg, kan ik dan nog valorisatie krijgen?
Hoe wordt berekend voor hoeveel studiepunten een lesopdracht kan meetellen binnen de LIO?
Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?
Moet ik nog stages afleggen wanneer ik een LIO-baan heb?
Artikel details
Artikel ID: 227
Categorie: LIO-baan en werkplekleren
Datum toegevoegd: 2019-04-12 15:42:21
Aantal bekeken: 338
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid