Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Vakdidactieken en vrijstellingen  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Welke vakdidactieken kan ik volgen? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Welke vakdidactieken je kan volgen, wordt voor het reguliere traject van de educatieve master bepaald door je academische bacheloropleiding en voor het verkorte (avond- en dag)traject door je academis...
Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor de opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al een diploma van Professionele Bachelor Onderwijs hebt behaald én een domeinmasterdiploma? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
  1.
Wie contacteer ik voor een vrijstellingsaanvraag? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.   Je kan vrijstellingen aanvr...
Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Welke vakdidactieken je kan volgen, wordt voor het reguliere traject van de educatieve master bepaald door je academische bacheloropleiding en voor het verkorte (avond- en dag)traject door je bachelor...
Mag ik vakdidactiek Nederlands volgen? Artikel nog niet beoordeeld
Om vakdidactiek Nederlands te mogen volgen, dien je minstens 60 relevante studiepunten taalverwervingsvakken Nederlands te hebben behaald in een academische vooropleiding. Studenten met een diploma To...
Mag ik vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal volgen? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Studenten die een bachelordiploma Taal- en letterkunde of Toegepaste taalkunde hebben, kunnen rechtstreeks instromen in de vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal.   Alle andere studenten dienen mins...
Welke vakken mag ik geven in het secundair onderwijs? Artikel nog niet beoordeeld
 Welke vakken je in het secundair onderwijs mag geven, hangt af van je diploma en kan je afleiden uit de bijgevoegde Excel-lijst waarin de vereiste bekwaamheidsbewijzen zijn opgesomd.
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid