Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Vakdidactieken  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Welke vakken mag ik geven in het secundair onderwijs? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Welke vakken je in het secundair onderwijs mag geven, hangt af van je diploma en kan je afleiden uit de bijgevoegde Excel-lijst waarin de vereiste bekwaamheidsbewijzen zijn opgesomd. Lees meer ov
Hoeveel en welke vakdidactieken mag/moet ik volgen? Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Vakdidactiek bestaat uit de opleidingsonderdelen Introductie vakdidactiek (3 sp) en vakdidactiek (6 sp). Bekijk tot welke introducties vakdidactiek en aansluitende vakdidactiek je toelating hebt
Welke vakdidactieken kan ik volgen? Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Welke vakdidactieken je kan volgen, wordt voor het reguliere traject van de educatieve master bepaald door je academische bacheloropleiding en voor het verkorte traject van de educatieve master 
Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website? Artikel beoordeeld 3.4/5.0
Welke vakdidactieken je kan volgen, wordt voor het reguliere traject van de educatieve master bepaald door je academische bacheloropleiding en voor het verkorte traject van de educatieve master door j...
Wanneer mag ik vakdidactiek Nederlands volgen? Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Om vakdidactiek Nederlands te mogen volgen, dien je minstens 60 relevante studiepunten domeinvakken Nederlands (taalverwerving en literatuurwetenschap) te hebben behaald in een academische vooropleidi...
Mag ik vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal volgen? Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Studenten die een bachelordiploma Taal- en letterkunde of Toegepaste taalkunde hebben, kunnen rechtstreeks instromen in de vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal.   Alle andere studenten dienen mins...
Wanneer mag ik vakdidactiek wiskunde volgen? Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Op https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/educatieve-master/lerarenopleiding/toelating-vakdidactieken/ kun je nakijken welke vakdidactieken je kunt volgen.  30 studiepunten (sp...
Mag ik vakdidactiek PAV-maatschappelijke vorming volgen? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Vakdidactiek PAV is steeds een optie als tweede vakdidactiek. Dit is belangrijk voor de lesbevoegdheden: PAV komt immers niet aan bod in de derde graad ASO. De combinatie van vakdidactiek PAV met een ...
Kan ik kiezen tussen vakdidactiek Cultuurwetenschappen en vakdidactiek Wijsbegeerte? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Vergeet niet om eerst na te gaan of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot de vakdidactiek:
Kan ik kiezen tussen vakdidactiek Cultuurwetenschappen en vakdidactiek Geschiedenis? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Vergeet niet om eerst na te gaan of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot de vakdidactiek:
Waar kan ik lesgeven als ik vakdidactiek medische wetenschappen heb gevolgd? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Met je Educatieve master (EduMa) Gezondheidswetenschappen kan je terechtkomen in tal van onderwijscontexten. Voor de EduMa Verpleegkunde en farmaceutische wetenschappen is de uitstroom redelijk voor d...
Kan ik starten met (introductie) vakdidactiek en groeistage als in nog niet aan de toelatingsvoorwaarde voor de (intro)vakdidactiek voldoe? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Als je een vakdidactiek opneemt waarvoor je een specifieke toelating kreeg met een vooraf door de vakdidacticus opgelegd remediëringspakket of als je eerst een voorbereidingsprogramma dient te volgen,...
Wanneer mag ik vakdidactiek Engels volgen? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Om vakdidactiek Engels te mogen volgen, dien je minstens 60 relevante studiepunten domeinvakken (taalverwerving Engels, Engelse taalkunde of Engelse literatuurwetenschap) te hebben behaald in een acad...
Kan ik als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kiezen tussen het verkort van de educatieve master in de gezondheidswetenschappen en het verkort traject van de educatieve master in de wetenschappen en technologie? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Ja, als je  een masterdiploma Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie hebt behaald, kan je kiezen tussen het verkort traject van de educatieve master in de gezondheidswetenschappen en het verkort t...
Hoe behaal ik een extra bekwaamheidsbewijs na een andere lerarenopleiding of na de educatieve master? Artikel beoordeeld 3.9/5.0
Wil je, nadat je bv. al een SLO-diploma of een diploma van een educatieve master hebt behaald, een extra vereist bekwaamheidsbewijs behalen? Check eerst of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en ...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid