Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Welke vakdidactieken kan ik volgen?

Oplossing

Welke vakdidactieken je kan volgen, wordt voor het reguliere traject van de educatieve master bepaald door je academische bacheloropleiding en voor het verkorte traject van de educatieve master door je academische bachelor- en masteropleiding (en een schakel- of voorbereidingsprogramma in het geval dat je dat hebt gevolgd).

De lijst met bachelordiploma's en de vakdidactieken waar deze rechtstreeks toelating toe bieden, kan je terugvinden op de website.

Heb je een academische bacheloropleiding (of een andere combinatie bv. een professionele bachelor en een master) gevolgd die niet in de lijst voorkomt, dan zal je een aanvraag moeten indienen via het aanvraagformulier.

Gelieve steeds de noodzakelijk bewijsstukken toe te voegen (diploma met supplementen met resultaten en studiepunten van de afgelegde vakken). Anders kan je aanvraag niet worden behandeld.

Je moet kunnen aantonen dat je 30 studiepunten hebt behaald in het domein waarvan je de vakdidactiek wilt volgen (60 studiepunten voor de vakdidactieken van de talen, 30 studiepunten  (vreemde) talen voor vakdidactiek Nederlands-niet thuistaal).  Enkel studiepunten verworven in een academische vooropleiding (bachelor, schakel-of voorbereidingsprogramma, master) mogen worden meegerekend. Deze voorwaarden zijn dezelfde aan alle universiteiten.

Wanneer je niet aan deze toelatingsvoorwaarden voldoet, zal je worden gevraagd om extra domeinvakken te volgen. Voor de verkorte educatieve master neem je in dit geval contact op via de helpdesk om de extra domeinvakken te laten toevoegen aan je studieprogramma.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Aanvraagformulier vakdidactiek
Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website?
Wanneer mag ik vakdidactiek wiskunde volgen?
Wanneer mag ik vakdidactiek Nederlands volgen?
Kan ik als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kiezen tussen het verkort van de educatieve master in de gezondheidswetenschappen en het verkort traject van de educatieve master in de wetenschappen en technologie?
Artikel details
Artikel ID: 223
Categorie: Vakdidactieken
Datum toegevoegd: 2019-04-12 15:59:27
Aantal bekeken: 981
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.7/5.0 (6)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid