Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Welke vakdidactieken kan ik volgen?

Oplossing

Welke vakdidactieken je kan volgen, wordt voor het reguliere traject van de educatieve master bepaald door je academische bacheloropleiding en voor het verkorte (avond- en dag)traject door je academische bachelor- en masteropleiding (en evt. schakel- of voorbereidingsprogramma).

 

De lijst met academische bachelordiploma‘s en de vakdidactieken waar deze rechtstreeks toelating toe bieden, kan je terugvinden op de website.


 

Heb je een bacheloropleiding gevolgd die niet in de lijst voorkomt, dan zal je een aanvraag moeten indienen bij de studietrajectbegeleider. Studenten met een professionele bacheloropleiding moeten altijd eerst een aanvraag indienen.

Gelieve geen aanvraag in te dienen voor de vakdidactiek(en) waarvoor je rechtstreeks toegelaten bent.

 


Je dient een aanvraag in via het aanvraagformulierGelieve steeds de noodzakelijk bewijsstukken toe te voegen (diploma met supplementen met resultaten en studiepunten van de afgelegde vakken). Anders kan je aanvraag niet worden behandeld.

 

Je moet kunnen aantonen dat je 30 relevante studiepunten op academische niveau hebt behaald in het domein waarvan je de vakdidactiek wilt volgen (60 relevante studiepunten taalverwervingsvakken voor de vakdidactieken van de talen, 30 studiepunten taalverwervingsvakken (vreemde) talen voor vakdidactiek Nederlands-niet thuistaal). Wanneer je niet aan deze toelatingsvoorwaarden voldoet zal je gevraagd worden om extra domeinvakken te volgen via een voorbereidingsprogramma of via creditcontracten (al naargelang het geval).

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website?
Mag ik vakdidactiek Nederlands volgen?
Mag ik vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal volgen?
Collegerooster educatieve master Antwerpen (Stadscampus en Campus Drie Eiken)
Wie contacteer ik voor een vrijstellingsaanvraag?
Artikel details
Artikel ID: 223
Categorie: Vakdidactieken en vrijstellingen
Datum toegevoegd: 2019-04-12 15:59:27
Aantal bekeken: 545
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (1)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid