Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoeveel en welke vakdidactieken mag/moet ik volgen?

Oplossing

Vakdidactiek bestaat uit de opleidingsonderdelen Introductie vakdidactiek (3 sp) en vakdidactiek (6 sp). Bekijk tot welke introducties vakdidactiek en aansluitende vakdidactiek je toelating hebt.

De vakdidactiek die je volgt, levert je een lesbevoegheid of bekwaamheidsbewijs op. Een bekwaamheidsbewijs bepaalt in welke vakken je later mag lesgeven met vereiste bekwaamheidBekijk per vakdidactiek in welke vakken je mag lesgeven

Je bent verplicht om twee introducties vakdidactiek te volgen. Na deze introducties volg je ofwel de aansluitende vakdidactieken ofwel één aansluitende vakdidactiek en een profileringsvak. Volg je twee vakdidactieken, dan voer je voor elke vakdidactiek een groeistage uit. Volg je één vakdidactiek en een profileringsvak, dan voer je beide groeistages uit voor de vakdidactiek en dan wordt de profileringsstage gekoppeld aan het profileringsvak.

Je volgt verplicht minstens één vakdidactiek die rechtstreeks aansluit bij het expertisedomein van je masteropleiding

Als je naast twee vakdidactieken ook een profileringsvak wilt opnemen, dan kan dat in surplus of later via een creditcontract. ​

Vakdidactiek PAV is steeds een optie als tweede vakdidactiek. Dit is belangrijk voor de lesbevoegdheden: PAV komt immers niet aan bod in de derde graad ASO. De combinatie van vakdidactiek PAV met een profileringsvak is niet mogelijk want dat zou betekenen dat je, met PAV als enige vakdidactiek, zou afstuderen zonder vereist bekwaamheidsbewijs voor de derde graad ASO.

 

Wil je drie vakdidactieken volgen, dan zal je 66 of 69 sp moeten behalen. Je volgt dan de twee introducties vakdidactiek die worden opgelegd op basis van je vooropleiding/domeindiploma’s. Levert het domeindiploma evenveel kansen op een vereist bekwaamheidsbewijs voor drie van de vakdidactieken uit het aanbod op, dan mag je zelf kiezen of je ook een derde introductie vakdidactiek volgt. Als je drie vakdidactieken volgt, dan voer je in plaats van de profileringsstage een derde groeistage uit voor de derde vakdidactiek. Neem dan via deze helpdesk contact op om de derde groeistage aan je studieprogramma te laten toevoegen.

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Mag ik vakdidactiek PAV-maatschappelijke vorming volgen?
Als mijn lesopdracht niet aansluit bij de vakdidactiek(en) die ik volg, kan ik dan nog valorisatie krijgen?
Hoe behaal ik een extra bekwaamheidsbewijs na de SLO of na de educatieve master?
Kan ik als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kiezen tussen het verkort van de educatieve master in de gezondheidswetenschappen en het verkort traject van de educatieve master in de wetenschappen en technologie?
Wanneer mag ik vakdidactiek wiskunde volgen?
Artikel details
Artikel ID: 278
Categorie: Vakdidactieken
Datum toegevoegd: 2021-01-18 12:54:32
Aantal bekeken: 169
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid