Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoeveel en welke vakdidactieken mag/moet ik volgen?

Oplossing

Vakdidactiek bestaat uit de opleidingsonderdelen Introductie vakdidactiek (3 sp) en vakdidactiek (6 sp). Bekijk tot welke introducties vakdidactiek en aansluitende vakdidactiek je toelating hebt.

De vakdidactiek die je volgt, levert je een lesbevoegheid of vereist bekwaamheidsbewijs opEen vereist bekwaamheidsbewijs bepaalt in welke vakken je later mag lesgeven met vereiste bekwaamheidBekijk per vakdidactiek in welke vakken je mag lesgeven.

Je volgt verplicht minstens één vakdidactiek die rechtstreeks aansluit bij het expertisedomein van je masteropleiding

Vakdidactiek PAV is steeds een optie als tweede vakdidactiek. Dit is belangrijk voor de lesbevoegdheden want PAV komt immers niet aan bod in de derde graad ASO. De combinatie van vakdidactiek PAV met een profileringsvak is niet mogelijk want dat zou betekenen dat je, met PAV als enige vakdidactiek, zou afstuderen zonder vereist bekwaamheidsbewijs voor de derde graad ASO.

 

Belangrijk: voor de volgende twee opties neem je altijd eerst contact op met de studietrajectbegeleider via deze helpdesk.

Wens je een extra Profileringsvak te volgen:

Als je naast twee vakdidactieken nog een extra profileringsvak wilt opnemen, dan volg je 66 sp, dus 6 sp extra. Je  volgt dan ook het Profileringsproject aansluitend bij het profileringsvak in plaats van het Onderwijsproject. Neem contact op via deze helpdesk om deze aanpassing door te geven.

Wens je een derde vakdidactiek te volgen: 

Wil je een derde vakdidactiek volgen, dan zal je 66 of 69 sp moeten behalen. Je volgt dan minstens de twee introducties vakdidactiek die worden opgelegd op basis van je vooropleiding/domeindiploma’s. Neem dan via deze helpdesk contact op om na te gaan of je de derde introductie vakdidactiek ook zal moeten volgen. In plaats van het Onderwijsproject (3 sp) doe je een derde groeistage (3 sp) waarbij je 10 lessen geeft voor de derde vakdidactiek. Indien Onderwijsproject reeds is afgelegd, dan komt de derde groeistage (3 sp) bovenop je studieprogramma. Neem contact op via deze helpdesk om eerst het akkoord van de vakdidacticus van de derde vakdidactiek te vragen, en om na akkoord de derde groeistage aan je studieprogramma te laten toevoegen. Vermeld dit dan ook bij je stage-aanvraag. 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Mag ik vakdidactiek PAV-maatschappelijke vorming volgen?
Hoe behaal ik een extra bekwaamheidsbewijs na een andere lerarenopleiding of na de educatieve master?
Wanneer mag ik vakdidactiek wiskunde volgen?
Aanvraagformulier vakdidactiek
Als mijn lesopdracht niet aansluit bij de vakdidactiek(en) die ik volg, kan ik dan nog valorisatie krijgen?
Artikel details
Artikel ID: 278
Categorie: Vakdidactieken
Datum toegevoegd: 2021-01-18 12:54:32
Aantal bekeken: 450
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.7/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid