Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wanneer mag ik vakdidactiek wiskunde volgen?

Oplossing

Op https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/educatieve-master/lerarenopleiding/toelating-vakdidactieken/ kun je nakijken welke vakdidactieken je kunt volgen. 

30 sp aan wiskundevakken zijn vereist om te worden toegelaten tot de vakdidactiek wiskunde. 

Van zodra een minimum van 18 sp aan wiskundevakken in het academisch hoger onderwijs met succes werd afgelegd, kan je een dossieraanvraag voor de vakdidactiek wiskunde indienen met https://www.uantwerpen.be/nl/formulieren/studenten/lerarenopleiding/vakdidactiek-edumaster-verkort/ . Je zal dan, aanvullend op de lerarenopleiding, nog extra wiskundevakken (max. 12 sp) uit onderstaande lijst dienen op te nemen om tot een totaal van 30 sp aan wiskundevakken in het academisch hoger onderwijs te komen.

Op https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/wiskunde-studeren/bachelor/studieprogramma/ en https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/educatieve-master/afstudeerrichtingen/wetenschappen-en-technologie/wiskunde/studieprogramma/ vindt u een aantal vakken die hiervoor in aanmerking komen:
• Calculus (6sp)
• Lineaire algebra (3sp)
• Discrete wiskunde (3sp)
• Kanstheorie & statistiek (6sp)
• Multivariate calculus (6sp)
• Seminarie Vakkennis Wiskunde (6sp)

De inhoud van deze vakken dient zoveel mogelijk complementair te zijn aan de inhouden van de reeds gevolgde wiskundevakken.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoeveel en welke vakdidactieken mag/moet ik volgen?
Aanvraagformulier vakdidactiek
Wanneer mag ik vakdidactiek Nederlands volgen?
Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website?
Welke vakdidactieken kan ik volgen?
Artikel details
Artikel ID: 273
Categorie: Vakdidactieken
Datum toegevoegd: 2020-12-14 11:22:01
Aantal bekeken: 18
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid