Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wanneer mag ik vakdidactiek wiskunde volgen?

Oplossing

Op https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/educatieve-master/lerarenopleiding/toelating-vakdidactieken/ kun je nakijken welke vakdidactieken je kunt volgen. 

30 studiepunten (sp) aan wiskundevakken op academisch niveau zijn vereist om te worden toegelaten tot de vakdidactiek wiskunde. 

Van zodra een minimum van 18 sp aan wiskundevakken in het academisch hoger onderwijs met succes werd afgelegd, kan je een dossieraanvraag voor de vakdidactiek wiskunde indienen met dit formulier.

Je zal dan, aanvullend op de lerarenopleiding, nog extra wiskundevakken (max. 12 sp) uit onderstaande lijst dienen op te nemen om tot een totaal van 30 sp aan wiskundevakken in het academisch hoger onderwijs te komen.

Op https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/wiskunde-studeren/bachelor/studieprogramma/ en https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/educatieve-master/afstudeerrichtingen/wetenschappen-en-technologie/wiskunde/studieprogramma/ vind je een aantal vakken die hiervoor in aanmerking komen:
• Calculus (6sp)
• Lineaire algebra (3sp)
• Discrete wiskunde (3sp)
• Kanstheorie & statistiek (6sp)
• Multivariate calculus (6sp)
• Seminarie Vakkennis Wiskunde (6sp)

De inhoud van deze vakken dient zoveel mogelijk complementair te zijn aan de inhouden van de reeds gevolgde wiskundevakken.

Dien je enkel nog Seminarie vakkennis wiskunde te volgen, dan mag je dit vak gelijktijdig volgen met (introductie) vakdidactiek wiskunde en groeistage wiskunde maar je moet geslaagd zijn voor Seminarie vakkennis wiskunde voor je kan slagen voor vakdidactiek wiskunde en groeistage wiskunde. 

Je mag slechts starten aan groeistage wiskunde indien je geslaagd bent voor introductie vakdidactiek wiskunde. 

De extra domeinvakken wiskunde kunnen worden toegevoegd aan het studieprogramma van het verkort traject van de educatieve master. Om dat in orde te brengen, contacteer je ons via deze helpdesk.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan ik starten met (introductie) vakdidactiek en groeistage als in nog niet aan de toelatingsvoorwaarde voor de (intro)vakdidactiek voldoe?
Hoeveel en welke vakdidactieken mag/moet ik volgen?
Kan ik als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kiezen tussen het verkort van de educatieve master in de gezondheidswetenschappen en het verkort traject van de educatieve master in de wetenschappen en technologie?
Aanvraagformulier vakdidactiek
Hoe behaal ik een extra bekwaamheidsbewijs na een andere lerarenopleiding of na de educatieve master?
Artikel details
Artikel ID: 273
Categorie: Vakdidactieken
Datum toegevoegd: 2020-12-14 12:22:01
Aantal bekeken: 662
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.7/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid