Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website?

Oplossing

Welke vakdidactieken je kan volgen, wordt voor het reguliere traject van de educatieve master bepaald door je academische bacheloropleiding en voor het verkorte (avond- en dag)traject door je bachelor- en masteropleiding (en evt. schakel- of voorbereidingsprogramma).

 

De lijst met bachelordiploma‘s en de vakdidactieken waar deze rechtstreeks toelating toe bieden, kan je terugvinden op de website.


 

Heb je een academische bacheloropleiding (of een andere combinatie bv. een professionele bachelor en een master) gevolgd die niet in de lijst voorkomt, dan zal je een aanvraag moeten indienen bij de studietrajectbegeleider.

Verkorte traject van de educatieve master
via het aanvraagformulier

Reguliere traject educatieve master

via de studietrajectbegeleider van de faculteit in kwestie

Gelieve steeds de noodzakelijk bewijsstukken toe te voegen (diploma met supplementen met resultaten en studiepunten van de afgelegde vakken). Anders kan je aanvraag niet worden behandeld.

 

Je moet kunnen aantonen dat je 30 studiepunten (sp) hebt behaald in het domein waarvan je de vakdidactiek wilt volgen (60 sp voor de vakdidactieken van de talen). Wanneer je niet aan deze toelatingsvoorwaarden voldoet zal je gevraagd worden om extra domeinvakken te volgen.

In dat geval, dus als je extra domeinvakken dient op te nemen, schrijf je je in voor het reguliere traject van de educatieve master ook al heb je al een masterdiploma!

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Welke vakdidactieken kan ik volgen?
Mag ik vakdidactiek Nederlands volgen?
Collegerooster educatieve master Antwerpen (Stadscampus en Campus Drie Eiken)
Wie contacteer ik voor een vrijstellingsaanvraag?
Kom ik in aanmerking voor het verkorte traject van de educatieve master?
Artikel details
Artikel ID: 224
Categorie: Vakdidactieken en vrijstellingen
Datum toegevoegd: 2019-04-12 16:26:32
Aantal bekeken: 356
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (1)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid