Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Mag ik vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal volgen?

Oplossing

Studenten die een bachelordiploma Taal- en letterkunde of Toegepaste taalkunde hebben, kunnen rechtstreeks instromen in de vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal.

 

Alle andere studenten dienen minstens 30 studiepunten Nederlands (vooral grammatica) te hebben verworven of 30 studiepunten taalverwervingsvakken van andere talen. Literatuurvakken in gelijk welke taal worden nooit meegerekend!

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Mag ik vakdidactiek Nederlands volgen?
Welke vakdidactieken kan ik volgen?
Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website?
Artikel details
Artikel ID: 253
Categorie: Vakdidactieken en vrijstellingen
Datum toegevoegd: 2019-06-19 11:30:44
Aantal bekeken: 87
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (2)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid