Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Waar kan ik lesgeven als ik vakdidactiek medische wetenschappen heb gevolgd?

Oplossing

Met je Educatieve master (EduMa) Gezondheidswetenschappen kan je terechtkomen in tal van onderwijscontexten. Voor de EduMa Verpleegkunde en farmaceutische wetenschappen is de uitstroom redelijk voor de hand liggend. Denk hierbij aan verzorging en verpleging en voor farmaceutische wetenschappen aan farmaceutisch technisch assistent. Medische wetenschappen is een verzamelnaam voor een aantal vakken die je mag geven. Daarnaast verwijst de verzamelnaam naar inhouden die aan de medische wetenschappen als breder vakgebied gekoppeld aan zijn. Het gaat om vakken die een plaats krijgen in het algemeen, beroeps en technisch secundair onderwijs, verzorging en natuurwetenschappen in tal van studierichtingen en bijvoorbeeld seminaries anatomie. Ook voor het hoger onderwijs is je EduMa Gezondheidswetenschappen echter een stevige troef. Je vakexpertise in combinatie met de pedagogisch-didactische expertise  geven je daarvoor een interessant profiel. Denk aan verpleging in HBO5 en prof Ba, prof Ba LO & Sport, prof. Ba ergotherapie, prof. Ba Orthopedie, Prof. Ba bewegingswetenschappen, de lerarenopleiding LO, en afhankelijk van je expertise en persoonlijke interesse zijn er nog heel wat mogelijkheden. Ook voor de opleidingscontext, buiten het reguliere onderwijs, heb je een mooi profiel.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan ik als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kiezen tussen het verkort van de educatieve master in de gezondheidswetenschappen en het verkort traject van de educatieve master in de wetenschappen en technologie?
Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al een masterdiploma psychologie of pedagogische wetenschappen heb behaald?
Wanneer mag ik vakdidactiek wiskunde volgen?
Artikel details
Artikel ID: 308
Categorie: Vakdidactieken
Datum toegevoegd: 2021-02-24 17:03:12
Aantal bekeken: 290
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid