Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Stages  (Ga terug)

» Subcategorieën:

 
Lio en valorisatie werkplekleren
Hoe breng ik een lesopdracht in als liobaan of laat ik het valoriseren als werkplekleren?
Wat is het verschil tussen een liobaan en valorisatie van werkplekleren?
Kan ik als student uit het reguliere traject starten met een liobaan of een aanvraag indienen voor valorisatie van werkplekleren?
» Meer onderwerpen
 
 

» Artikelen in deze categorie:

 
Moet ik zelf op zoek gaan naar een stageschool? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Voor de oriënteringsstage en de groeistages gaan de stagecoördinatoren voor jou op zoek naar een geschikte stageplaats in het secundair onderwijs. Enkel wanneer je uitzonderlijk voor de groeistage in...
Hoe kan ik een stageplaats aanvragen? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Bij het begin van het academiejaar vraag je via SisA en Mobility Online stageplaatsen aan voor de stages die je tijdens het academi
Als ik een LIO volg, moet ik dan de stages waarvoor ik kan valoriseren opnemen in mijn studieprogramma? Artikel beoordeeld 1.0/5.0
  Ja, als je in SISA je studieprogramma samenstelt, neem dan zeker ook alle stages op, ook al hoef je bepaalde stages niet te doen omdat je daarvoor je eigen lesopdracht gebruikt. Als je de stages ni...
Moet ik het stagecontract zelf laten ondertekenen door de stageschool/stagegever? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Nee, het stagecontract wordt digitaal ondertekend door de stagegever en het secretariaat van de Antwerp School of Education neemt de administratieve opvolging voor zijn rekening. Als student onderteke...
Waar vind ik alle informatie over de stages en de LIO binnen de Educatieve Master? Artikel nog niet beoordeeld
Alle informatie over de 30 studiepunten praktijkcomponent vind je terug in het Vademecum. Dit document bevat algemene  informatie, de reglementering, de wegwijzer van elk stage-opleidingsonderdeel en ...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid