Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Moet ik zelf op zoek gaan naar een stageschool?

Oplossing

Voor de oriënteringsstage en de groeistages gaan de stagecoördinatoren voor jou op zoek naar een geschikte stageplaats in het secundair onderwijs.

Enkel wanneer je uitzonderlijk voor de groeistage in het hoger onderwijs of in een CVO (centrum voor volwassenenonderwijs) les zal geven, ga je in eerste instantie zelf op zoek naar een stageschool.
Voor de profileringsstage geldt dezelfde afspraak: stageplaatsen in het secundair onderwijs worden door de stagecoördinatoren toegewezen. Indien je in het hoger onderwijs, een CVO of elders een stage wenst af te leggen, dan ga, in overleg met de stagecoördinatoren, in eerste instantie zelf op zoek naar een stageplaats.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe vraag ik een stageplaats aan?
Hoe vraag ik een stageplaats aan?
Hoe zien de stages eruit?
Welke vakken mag ik geven in het secundair onderwijs?
Moet ik het stagecontract zelf laten ondertekenen door de stageschool/stagegever?
Artikel details
Artikel ID: 205
Categorie: Stages
Datum toegevoegd: 2019-04-12 10:20:03
Aantal bekeken: 340
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (2)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid