Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Ombudsdienst  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Waar vind ik het Onderwijs- en examenreglement (OER) van de Universiteit Antwerpen? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Het volledige OER is beschikbaar op de website.
Wie is de ombuds van de ASoE? Artikel beoordeeld 3.4/5.0
Voor alle opleidingen aan ASoE is er één verantwoordelijke, nl. mevrouw Ann Aerts. Wanneer er echter vragen of klachten zijn waarbij mevrouw Aerts rechtstreeks betrokken partij is, zal je worden doorv...
Wat zijn de taken van de ombuds van de Antwerp School of Education (ASoE)? Artikel beoordeeld 3.7/5.0
De ombudspersoon van de ASoE treedt op als contactpersoon en bemiddelaar voor onderwijs- en examenproblemen. In het bijzonder is deze persoon de aangewezen bemiddelaar tussen de docenten en de student...
Hoeveel examenkansen heb ik? Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Per academiejaar beschik je over twee examenkansen: de eerste zittijd en de tweede zittijd. Indien je tijdens de eerste zittijd en tekort behaalt, dan is het niet verplicht om tijdens de tweede zittij...
Wanneer is een inhaalexamen mogelijk? Artikel beoordeeld 1.6/5.0
De richtlijnen om in aanmerking te komen voor een inhaalexamen omwille van (1) ziekte, (2) overmacht (treinvertraging, ongeluk, overlijden, …) of (3) werkverplichtingen worden uitgebreid omschreven in...
Hoe vraag ik een deelname aan een inhaalexamen aan? Artikel beoordeeld 2.5/5.0
Indien een student tijdens de examens wegens overmacht verhinderd is aan één of meer examens deel te nemen, wordt dit ten spoedigste bij de faculteit gemeld en gestaafd met een geldig bewijsstuk. Een ...
Kan ik uitstel krijgen voor een stagemap? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Onder bepaalde omstandigheden kan een student uitstel worden verleend voor het indienen van een stagemap of examenopdracht. Dit wordt geval per geval bekeken door de ombudspersoon en de betrokken doce...
Wat moet ik doen als ik een examen niet wil afleggen? Artikel beoordeeld 3.5/5.0
In principe hoef je niets te doen. In sisa zal je bij de niet afgelegde opleidingsonderdelen als ‘afwezig’ worden genoteerd. Via sisa is het echter mogelijk om je op voorhand te verontschuldigen voor ...
Ik heb vragen bij een examenresultaat, wat moet ik doen? Artikel beoordeeld 2.7/5.0
Je hebt het recht om je examen in te kijken. Dit kan op afspraak bij de betrokken docent, in overleg met de ombuds. Indien je vervolgens van oordeel bent dat je examenresultaat of een beslissing van d...
Ik behaalde een onvoldoende voor een opleidingsonderdeel, kan dit worden gedelibereerd? Artikel beoordeeld 2.5/5.0
Binnen de educatieve master gelden volgende deliberatieregels, zoals vermeld in artikel 17.1.5 van het Onderwijs en Examenreglement van de UAntwerpen:   voor een masteropleiding, een master-na-maste...
Kan ik beroep doen op faciliteiten in geval van gezinsuitbreiding? Artikel beoordeeld 2.0/5.0
In geval van gezinsuitbreiding (de student wordt voor het eerst of opnieuw mama, papa, meeouder) neemt de student tijdig via e-mail contact op met de ombuds om eventuele specifieke faciliteiten rond d...
Kan ik beroep doen op faciliteiten in geval van ondernemerschap? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Als student-ondernemer kun je bijzondere faciliteiten aanvragen. Meer informatie vind je op
Kan ik beroep doen op faciliteiten m.b.t. levensbeschouwelijke overtuiging? Artikel nog niet beoordeeld
De levensbeschouwelijke faciliteiten staan in het Onderwijs- en examenreglement beschreven. In geval van een aanvraag m.b.t. levensbeschouwelijke faciliteiten (bv. een religieuze feestdag valt samen ...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid