Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wat zijn de taken van de ombuds van de Antwerp School of Education (ASoE)?

Oplossing

De ombudspersoon van de ASoE treedt op als contactpersoon en bemiddelaar voor onderwijs- en examenproblemen. In het bijzonder is deze persoon de aangewezen bemiddelaar tussen de docenten en de studenten. Tot het takenpakket behoort:

  • Het verstrekken van informatie aan studenten over het examenreglement.
  • Het bemiddelen tussen student en examinator, met als doel het voorkomen of oplossen van problemen. Deze bemiddelingsrol heeft in eerste instantie betrekking op de examen­situaties, inbegrepen permanente evaluatie.
  • Het bijwonen van examens op gemotiveerde vraag van de student of de examinator.
  • Het vrijwaren van de rechten van de studenten tijdens de deliberaties door:

o   met raadgevende stem aanwezig te zijn tijdens de deliberaties; dit betekent dat een ombuds­persoon kan tussenkomen tijdens de besprekingen of een stemming, al dan niet geheim;

o   inlichtingen te vragen over de examens, eventueel vóór de deliberatie, met inachtname van de geheimhouding ten aanzien van de student.

  • Het verstrekken van informatie bij intern beroep. Het betreft zowel beroepsprocedures vóór als na de deliberatie. Belangrijk is de studenten en de examinatoren te informeren over de procedure. Een niet-correcte naleving van de procedure is een grond om een klacht meteen af te wijzen. De ombudspersoon geeft de studenten en de examinatoren raad en tracht een oplossing voor het gestelde probleem te vinden. Op de interne beroepsprocedure zijn strikte vervaltermijnen van toepassing die ingaan zeven kalenderdagen na deze van kennisgeving van de examen- of deliberatieresultaten zie hieronder, belangrijke data).
  • Het adviseren bij fraude.
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan ik uitstel krijgen voor een stagemap?
Kan ik beroep doen op faciliteiten in geval van gezinsuitbreiding?
Ik behaalde een onvoldoende voor een opleidingsonderdeel, kan dit worden gedelibereerd?
Hoe vraag ik een deelname aan een inhaalexamen aan?
Kan ik uitstel krijgen voor het indienen van een stagemap?
Artikel details
Artikel ID: 294
Categorie: Ombudsdienst
Datum toegevoegd: 2021-01-27 16:08:28
Aantal bekeken: 192
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.7/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid