Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Kan ik beroep doen op faciliteiten in geval van gezinsuitbreiding?

Oplossing

In geval van gezinsuitbreiding (de student wordt voor het eerst of opnieuw mama, papa, meeouder) neemt de student tijdig via e-mail contact op met de ombuds om eventuele specifieke faciliteiten rond deelname aan colleges, stages en evaluaties te bespreken. De ombuds inventariseert de vragen/noden van de student en gaat in overleg met de docenten. De docent staat bijzondere faciliteiten toe (1) binnen de draagkracht en mogelijkheden van het team en (2) voor een specifieke periode. De ombuds stelt een overzicht op van alle toegestane faciliteiten per opleidingsonderdeel en bezorgt dit ter kennisgeving aan de student en de onderwijscommissie (OC ALO). 

Mogelijke bijzondere faciliteiten tijdens de moederschapsrust (15 weken) of het geboorteverlof voor toekomstige vaders en meeouders (15 dagen): 

• afspreken van alternatief voor verplichte aanwezigheid tijdens contactmomenten (bijv. lesopnames)

• afspreken van verplaatsen van deadlines, evaluatiemomenten, stages

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan ik beroep doen op faciliteiten m.b.t. levensbeschouwelijke overtuiging?
Kan ik beroep doen op faciliteiten in geval van ondernemerschap?
Ik behaalde een onvoldoende voor een opleidingsonderdeel, kan dit worden gedelibereerd?
Kan ik uitstel krijgen voor een stagemap?
Kan ik uitstel krijgen voor het indienen van een stagemap?
Artikel details
Artikel ID: 346
Categorie: Ombudsdienst
Datum toegevoegd: 2022-05-16 10:41:46
Aantal bekeken: 127
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid