Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Kan ik beroep doen op faciliteiten m.b.t. levensbeschouwelijke overtuiging?

Oplossing

De levensbeschouwelijke faciliteiten staan in het Onderwijs- en examenreglement beschreven.

In geval van een aanvraag m.b.t. levensbeschouwelijke faciliteiten (bv. een religieuze feestdag valt samen met een examen of met verplichte aanwezigheid in de les) neem je tijdig via e-mail contact op met de ombuds om eventuele specifieke faciliteiten in verband met examens te bespreken en met de studietrajectbegeleider om eventuele specifieke faciliteiten m.b.t. deelname aan colleges te bespreken. De ombuds en de studietrajectbegeleider inventariseren je vragen/noden van de student en gaan in overleg met de docenten. 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan ik beroep doen op faciliteiten in geval van gezinsuitbreiding?
Kan ik beroep doen op faciliteiten in geval van ondernemerschap?
Ik heb vragen bij een examenresultaat, wat moet ik doen?
Ik heb vragen bij een examenresultaat, wat moet ik doen?
Ik behaalde een onvoldoende voor een opleidingsonderdeel, kan dit worden gedelibereerd?
Artikel details
Artikel ID: 369
Categorie: Ombudsdienst
Datum toegevoegd: 2023-06-06 09:18:28
Aantal bekeken: 122
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid