Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik heb vragen bij een examenresultaat, wat moet ik doen?

Oplossing

Je hebt het recht om je examen in te kijken. Dit kan op afspraak bij de betrokken docent, in overleg met de ombuds. Indien je vervolgens van oordeel bent dat je examenresultaat of een beslissing van de examencommissie aangetast is door een schending van het recht, kun je intern beroep aantekenen binnen de daartoe vastgelegde termijnen. Raadpleeg artikel 21 van het Onderwijs- en examenreglement voor de concrete bepalingen.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik heb vragen bij een examenresultaat, wat moet ik doen?
Kan ik uitstel krijgen voor het indienen van een stagemap?
Ik behaalde een onvoldoende voor een opleidingsonderdeel, kan dit worden gedelibereerd?
Hoe vraag ik een deelname aan een inhaalexamen aan?
Kan ik beroep doen op faciliteiten in geval van gezinsuitbreiding?
Artikel details
Artikel ID: 214
Categorie: Examens | deliberatie | diploma
Datum toegevoegd: 2019-04-12 15:12:48
Aantal bekeken: 524
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.3/5.0 (7)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid