Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoe vraag ik een deelname aan een inhaalexamen aan?

Oplossing

Indien een student tijdens de examens wegens overmacht verhinderd is aan één of meer examens deel te nemen, wordt dit ten spoedigste bij de faculteit gemeld en gestaafd met een geldig bewijsstuk. Een medisch attest wordt aanvaard, mits het door een arts is uitgeschreven op de dag van de ziekte of het ongeval. Een attest waarin bijvoorbeeld enkel de verklaring van de student wordt gemeld (dixitattest) of een attest dat na de ziekte werd geschreven (post-factumattest) wordt niet als bewijsstuk aanvaard. De faculteit gaat na of de student op een andere datum examen kan afleggen.

 

Deelname aan een inhaalexamen omwille van ziekte

Deelname aan een inhaalexamen is enkel mogelijk als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • Je een geldig doktersattest kan voorleggen (uitgeschreven op de dag van ziekte).
  • Je je ziekte hebt gemeld vóór aanvang van het examen bij de ombuds (per mail of per telefoon). Een melding bij de docent of assistent is niet voldoende.
  • Indien een inhaalexamen mogelijk is voor het betrokken docententeam.

 

Deelname aan een inhaalexamen omwille van werk

Deelname aan een inhaalexamen is enkel mogelijk als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • De student heeft op het moment van het examen een werkverplichting.
  • Indien je een geregistreerd werkstudent bent bij Centrum West, behoort een inhaalexamen tot jouw examenfaciliteiten.
  • Indien je geen geregistreerd werkstudent bent, kan je enkel deelnemen aan een inhaalexamen als jouw werkgever bevestigt dat je niet aanwezig kan zijn op het examen omwille van werkverplichtingen. Indien je geen attest van de werkgever kan voorleggen, kom je niet in aanmerking voor een inhaalexamen.
  • Indien een inhaalexamen mogelijk is voor het betrokken docententeam.

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wanneer is een inhaalexamen mogelijk?
Wanneer is een inhaalexamen mogelijk?
Wat moet ik doen als ik een examen niet wil afleggen?
Kan ik beroep doen op faciliteiten in geval van ondernemerschap?
Kan ik als student uit het reguliere traject starten met een LIO-baan of een aanvraag indienen voor valorisatie van werkplekleren?
Artikel details
Artikel ID: 303
Categorie: Ombudsdienst
Datum toegevoegd: 2021-01-27 16:29:22
Aantal bekeken: 4478
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.5/5.0 (19)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid