Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Kan ik beroep doen op faciliteiten in geval van ondernemerschap?

Oplossing

Als student-ondernemer kun je bijzondere faciliteiten aanvragen. Meer informatie vind je op https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/flexibel-studeren/studeren-en-ondernemen/statuut-student-ondernemer/aanvragen-statuut/

Indien de faculteit de faciliteit ‘Alternatief voor aanwezigheid’ goedkeurt, dan betekent dat het volgende: “Je kan soms niet aanwezig zijn op verplichte lessen, practica, uitstappen,… door bv. wedstrijden, trainingen, (buitenlandse) stage of opdracht. Contacteer de faculteit bij afwezigheid en dien een bewijs in. Er wordt bekeken wat mogelijk is.”

Het gaat om uitzonderingen voor verplichte lessen, steeds gestaafd door een bewijs. Vraag deze faciliteit niet aan voor niet-verplichte lessen.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan ik beroep doen op faciliteiten in geval van gezinsuitbreiding?
Kan ik beroep doen op faciliteiten m.b.t. levensbeschouwelijke overtuiging?
Hoe vraag ik een deelname aan een inhaalexamen aan?
Heb je een vraag over werken en studeren?
Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?
Artikel details
Artikel ID: 359
Categorie: Ombudsdienst
Datum toegevoegd: 2022-12-15 10:23:04
Aantal bekeken: 89
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid