Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik behaalde een onvoldoende voor een opleidingsonderdeel, kan dit worden gedelibereerd?

Oplossing

Binnen de educatieve master gelden volgende deliberatieregels, zoals vermeld in artikel 17.1.5 van het Onderwijs en Examenreglement van de UAntwerpen:

 

voor een masteropleiding, een master-na-master en de specifieke lerarenopleiding: - de student behaalt een eindtotaal van minstens 60 op 100; en - de student is niet geslaagd voor slechts één opleidingsonderdeel; en - voor het opleidingsonderdeel waarvoor de student niet is geslaagd, heeft de student een examenresultaat van minimum 9/20 behaald; en - de studieomvang, uitgedrukt in studiepunten, van het opleidingsonderdeel waarvoor de student niet is geslaagd, is maximum 6 studiepunten; en - de student is geslaagd voor de masterproef en desgevallend verplichte stages.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan ik beroep doen op faciliteiten in geval van gezinsuitbreiding?
Hoe vraag ik een vrijstelling aan?
Hoe vraag ik een vrijstelling aan?
Kan ik starten met (introductie) vakdidactiek en groeistage als in nog niet aan de toelatingsvoorwaarde voor de (intro)vakdidactiek voldoe?
Wanneer mag ik vakdidactiek wiskunde volgen?
Artikel details
Artikel ID: 300
Categorie: Ombudsdienst
Datum toegevoegd: 2021-01-27 16:15:59
Aantal bekeken: 1127
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.5/5.0 (11)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid