Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Kan ik uitstel krijgen voor een stagemap?

Oplossing

Onder bepaalde omstandigheden kan een student uitstel worden verleend voor het indienen van een stagemap of examenopdracht. Dit wordt geval per geval bekeken door de ombudspersoon en de betrokken docent en/of vakdidacticus. Om uitstel aan te vragen dien je contact op te nemen met de ombuds­persoon van de ASoE.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Kan ik uitstel krijgen voor het indienen van een stagemap?
Kan ik beroep doen op faciliteiten in geval van gezinsuitbreiding?
Hoe stel ik een LIO-map samen?
Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?
Wat zijn de taken van de ombuds van de Antwerp School of Education (ASoE)?
Artikel details
Artikel ID: 297
Categorie: Ombudsdienst
Datum toegevoegd: 2021-01-27 16:10:42
Aantal bekeken: 47
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid