Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Vrijstellingen  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Hoe vraag ik een vrijstelling aan? Artikel beoordeeld 3.4/5.0
Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen. 
Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor de opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al een diploma van Professionele Bachelor Onderwijs/educatieve bachelor heb behaald én een domeinmasterdiploma? Artikel beoordeeld 3.4/5.0
Lees de informatie in bijlage.
Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor de opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al een diploma van Opleidings- en onderwijswetenschappen heb? Artikel nog niet beoordeeld
Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al een masterdiploma psychologie of pedagogische wetenschappen heb behaald? Artikel nog niet beoordeeld
Er is geen standaardpakket vrijstellingen voorzien. Als je echter zelf vaststelt dat je de beoogde eindcompententies van bepaalde opleidingsonderdelen van de academische lerarenopleiding al hebt verw...
Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor de opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al de ECHO-docentenopleiding heb volbracht? Artikel nog niet beoordeeld
Na het succesvol afronden van de ECHO-docentenopleiding (120 u studietijd) kan vrijstelling worden verleend voor Algemene didactiek (3 studiepunten). De student krijgt het advies om alsnog het handboe...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid