Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor de opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al een diploma van Professionele Bachelor Onderwijs/educatieve bachelor heb behaald én een domeinmasterdiploma?

Oplossing

Lees de informatie in bijlage.

Bijlagen:
Vrijstellingen-leraarschap-na-EDUBA-MA.docx Vrijstellingen-leraarschap-na-EDUBA-MA.docx

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Aanvraagformulier vrijstellingen na professionele bachelor onderwijs/educatieve bachelor
Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al een masterdiploma psychologie of pedagogische wetenschappen heb behaald?
Aanvraagformulier vakdidactiek
Welke vakken mag ik geven in het secundair onderwijs?
Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website?
Artikel details
Artikel ID: 341
Categorie: Vrijstellingen
Datum toegevoegd: 2022-02-28 16:19:08
Aantal bekeken: 311
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.4/5.0 (5)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid