Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoe vraag ik een vrijstelling aan?

Oplossing

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen. Volg steeds de lessen tot je de bevestiging krijgt dat de vrijstelling is toegekend. Neem de opleidingsonderdelen waarvoor je vrijstelling vraagt ook altijd op in je studieprogramma. De vrijstellingen worden achteraf ingevoerd door het opleidingssecretariaat.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

  • werk- of andere praktijkervaring (EVC): volg de EVC-procedure
     
  • creditbewijzen, getuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebt (EVK):

    • als je het verkorte of consecutieve traject van de educatieve master volgt: vul het aanvraagformulier in

    • als je het reguliere traject van de educatieve master volgt: via de helpdesk van de faculteit  

 Gelieve de noodzakelijk bewijsstukken toe te voegen (diploma met supplementen met resultaten en studiepunten van de afgelegde vakken). Anders kan je aanvraag niet worden behandeld.

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, wordt de EVK vergeleken met het te volgen opleidingsonderdeel. Je dient als aanvrager zelf in het e-formulier duidelijk de link te leggen tussen de EVK en het opleidingsonderdeel waarvoor je vrijstelling aanvraagt.

Als de vrijstelling wordt toegekend, dan krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement wordt dan vermeld dat je een vrijstelling kreeg.

Deadline: eerste semester: aanvragen tot 1 oktober; tweede semester deadline 14 februari.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe vraag ik een vrijstelling aan?
Aanvraagformulier vakdidactiek
Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website?
Welke vakdidactieken kan ik volgen?
Hoeveel en welke vakdidactieken mag/moet ik volgen?
Artikel details
Artikel ID: 274
Categorie: Vrijstellingen
Datum toegevoegd: 2020-12-14 11:49:15
Aantal bekeken: 26
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid