Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoe vraag ik een vrijstelling aan?

Oplossing

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen. Volg steeds de lessen tot je de bevestiging krijgt dat de vrijstelling is toegekend. Neem de opleidingsonderdelen waarvoor je vrijstelling vraagt ook altijd op in je studieprogramma. De vrijstellingen worden achteraf ingevoerd door het opleidingssecretariaat. Neem zelf contact op met het opleidingssecretariaat wanneer de vrijstellingsaanvraag is goedgekeurd zodat met dit kan aanpassen in SisA.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

  • werk- of andere praktijkervaring (EVC): volg de EVC-procedure
     
  • creditbewijzen, getuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebt (EVK):

    • als je het verkorte of consecutieve traject van de educatieve master volgt: vul het aanvraagformulier in. Voorzie per opleidingsonderdeel een bewijs dat je geslaagd bent en de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel waarvoor je reeds een credit hebt verworven. Voor een vrijstellingsaanvraag van de masterproef dient de masterproef die je al gemaakt hebt een onderwijskundig luik te omvatten. Voeg de samenvatting toe.

    • als je het reguliere traject van de educatieve master volgt: via de helpdesk van de faculteit  

Gelieve de noodzakelijk bewijsstukken toe te voegen (diploma met supplementen met resultaten, ECTS-fiches (vakbeschrijvingen) en studiepunten van de afgelegde vakken). Anders kan je aanvraag niet worden behandeld.

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, wordt de EVK vergeleken met het te volgen opleidingsonderdeel. Je dient als aanvrager zelf in het e-formulier duidelijk de link te leggen tussen de EVK en het opleidingsonderdeel waarvoor je vrijstelling aanvraagt.

Als de vrijstelling wordt toegekend, dan krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement wordt dan vermeld dat je een vrijstelling kreeg.

Deadline: eerste semester: aanvragen tot 1 oktober; tweede semester 14 februari.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe vraag ik een vrijstelling aan?
Ik behaalde een onvoldoende voor een opleidingsonderdeel, kan dit worden gedelibereerd?
Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al een masterdiploma psychologie of pedagogische wetenschappen heb behaald?
Aanvraagformulier vakdidactiek
Wat wordt er bedoeld met ‘valorisatie’ van een stage?
Artikel details
Artikel ID: 274
Categorie: Vrijstellingen
Datum toegevoegd: 2020-12-14 12:49:15
Aantal bekeken: 507
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.4/5.0 (5)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid