Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Studietraject en studieprogramma/SisA  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Wat is volgtijdelijkheid? Artikel nog niet beoordeeld
Voor sommige opleidingsonderdelen geldt volgtijdelijkheid. Dit wil zeggen dat je een opleidingsonderdeel pas kan opnemen als je reeds een credit hebt behaald voor één of meerdere andere opleidingsonde...
Welke modeltrajecten bestaan er voor de educatieve masters? Artikel beoordeeld 4.0/5.0
In onderstaande documenten raadpleeg je de modeltrajecten voor: De verkorte educatieve master (60 studiepunten), voor wie al een masterdiploma heeft (1e document); De reguliere educatieve masters (9...
Wat is studievoortgangbewaking? Artikel nog niet beoordeeld
De informatie over studievoortgangbewaking vind je op https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/voorbereiding-advies-studiekeuze/studieloopbaan/studievoortgangsbewaking/ en in het 
Geldt het leerkrediet bij de educatieve master? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Het leerkrediet voor de educatieve master (regulier of verkort/consecutief traject) geldt als er nog geen Vlaams masterdiploma werd behaald.  
Wie contacteer ik voor een toelating voor de educatieve master? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Controleer of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot de educatieve master op de website bij jouw profiel. Als je een toelating nodig hebt om toegela
Wie contacteer ik met een vraag over het combineren van opleidingen? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Voor het verkorte en consecutief traject van de educatieve master – waar enkel de combinatie met een domeinmaster toegelaten is – kan je contact opnemen via deze helpdesk.  
Kom ik in aanmerking voor het verkorte traject van de educatieve master? Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Je kunt het verkort traject van de educatieve master (60 studiepunten) volgen als je al een masterdiploma hebt behaald. Als je je domeinmaster bijna hebt afgewerkt, dan kun je starten met het verkort ...
De lessen van Algemene didactiek zijn reeds gestart maar ik heb nog geen toegang tot BB. Artikel beoordeeld 5.0/5.0
De lessen van Algemene didactiek zijn reeds gestart maar u heeft nog geen toegang tot BB. In bijlage vindt u het stappenplan om toch de lessen te kunnen bijwonen. Dit kan enkel op voorwaarde dat u z...
Wanneer heb ik een credit(bewijs) behaald? Artikel beoordeeld 1.0/5.0
Je hebt een credit(bewijs) behaald als je minstens 10/20 scoort als eindresultaat voor een bepaald opleidingsonderdeel. Meer informatie hierover is te vinden op de 
Wat is vereiste bekwaamheid? Wat is voldoende geachte bekwaamheid? Artikel nog niet beoordeeld
De Vlaamse overheid maakt een onderscheid tussen wie zeker geschikt is om een vak te geven (d.i. ‘vereiste bekwaamheid’) en wie mogelijk geschikt is om een vak te geven (d.i. ‘voldoende geachte bekwaa...
Kan ik in het tweede semester starten met het verkort traject van de educatieve master? Artikel beoordeeld 4.2/5.0
Ja, je kan in het tweede semester starten met het verkort traject van de educatieve master. Als je start in het tweede semester, dan kun je in het lopende academiejaar nog 9 studiepunten opnemen. Je k...
Welke veranderingen voorziet de overheid in verband met de bekwaamheidsbewijzen? Artikel beoordeeld 1.0/5.0
Vanaf september 2023 zullen leraren op masterniveau enkel nog volwaardig erkend worden op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs als ze de educatieve master hebben gevolgd. De regering voorziet in ...
Ik heb mijn domeinmaster nog niet helemaal afgewerkt. Kan ik me dan inschrijven voor de verkorte educatieve master? Artikel nog niet beoordeeld
Ja, je kan een gecombineerde inschrijving nemen. Je dient in je diplomajaar (afstudeerjaar) van je master te zitten. Je kan twee programma's combineren, waarbij het maximum 66 sp bedraagt. Indien je s...
Ik wil, nadat ik het diploma van de educatieve master heb behaald, misschien aan de slag in het buitenland. Waar vind ik informatie? Artikel nog niet beoordeeld
Het antwoord is afhankelijk van het land waar je wil gaan werken of studeren. Meer info vind je op https://www.vlaanderen.be/erkenning-van-een-vlaams-diploma-of-getuigschrift-in-het-buitenland
Ik wil, nadat ik het diploma van de educatieve master heb behaald, misschien aan de slag in het Wallonië. Waar vind ik informatie? Artikel nog niet beoordeeld
Meer info op vind je op https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheid-van-vlaamse-en-buitenlandse-diplomas-in-de-3-gemeenschappen-
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid