Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Studietrajectbegeleiding en studieprogramma  (Ga terug)

» Subcategorieën:

 
Vakdidactieken en vrijstellingen
Welke vakdidactieken kan ik volgen?
Welke vakken mag ik geven in het secundair onderwijs?
Wie contacteer ik voor een vrijstellingsaanvraag?
» Meer onderwerpen
 
 

» Artikelen in deze categorie:

 
Kan ik in het tweede semester starten met het verkort traject van de educatieve master? Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Als je start in het tweede semester, dan kun je in het lopende academiejaar nog 9 studiepunten opnemen. Je kunt dan Algemene didactiek (3 sp), Leren en motiveren (3 sp) en Oriënteringsstage (3 sp) vol...
Collegerooster educatieve master_onder voorbehoud Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Collegerooster educatieve master
Wat is volgtijdelijkheid? Artikel nog niet beoordeeld
Voor sommige opleidingsonderdelen geldt volgtijdelijkheid. Dit wil zeggen dat je dat opleidingsonderdeel pas kan opnemen als je reeds een credit hebt behaald voor een of meerdere andere opleidingsonde...
Welke modeltrajecten bestaan er voor de educatieve masters? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Voor de educatieve masters bestaan de volgende modeltrajecten (pdf met overzicht).   Extra info, duiding en feedback:
Geldt het leerkrediet bij de educatieve master? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Het leerkrediet voor de educatieve master (regulier of verkort/consecutief traject) geldt als er nog geen Vlaams masterdiploma werd behaald. Behaalde je nog geen Vlaams masterdiploma, dan heb je leer...
Wie contacteer ik voor een toelating? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Om toegelaten te worden tot de educatieve master, neem je contact op met: educatieve-master@uantwerpen.be voor het verkort en het consecutief
Wie contacteer ik met een vraag over het combineren van opleidingen? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Voor het verkorte en consecutief traject van de educatieve master – waar enkel de combinatie met een domeinmaster toegelaten is – kan je contact opnemen via educatieve-maste
Ik heb een licentiaatsdiploma. Welke opleiding moet ik volgen om leraar te worden? Artikel beoordeeld 5.0/5.0
Studenten met een licentiaatsdiploma kunnen enkel aan de universiteit terecht voor een verkorte educatieve master. Zij bezitten immer
Kom ik in aanmerking voor het verkorte traject van de educatieve master? Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Je kunt het verkort traject van de educatieve master (60 stptn.) volgen als je al een masterdiploma hebt behaald. Alle verkorte educatieve masters en hun toelatingsvoorwaarden, kan je terugvinden
Wat is vereiste bekwaamheid? Wat is voldoende geachte bekwaamheid? Artikel nog niet beoordeeld
De Vlaamse overheid maakt een onderscheid tussen wie zeker geschikt is om een vak te geven (d.i. ‘vereiste bekwaamheid’) en wie mogelijk geschikt is om een vak te geven (d.i. ‘voldoende geachte bekwaa...
Welke veranderingen voorziet de overheid in verband met de bekwaamheidsbewijzen? Artikel beoordeeld 1.0/5.0
  Vanaf september 2023 zullen leraren op masterniveau enkel nog volwaardig erkend worden op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs als ze de educatieve master hebben gevolgd. De regering voorziet ...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid