Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Kom ik in aanmerking voor het verkorte traject van de educatieve master?

Oplossing

Je kunt het verkort traject van de educatieve master (60 stptn.) volgen als je al een masterdiploma hebt behaald.

Alle verkorte educatieve masters en hun toelatingsvoorwaarden, kan je terugvinden op de website.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Mag ik vakdidactiek Nederlands volgen?
Ik heb een licentiaatsdiploma. Welke opleiding moet ik volgen om leraar te worden?
Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website?
Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor de opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al een diploma van Professionele Bachelor Onderwijs hebt behaald én een domeinmasterdiploma?
Kan ik als student uit het reguliere traject starten met een liobaan of een aanvraag indienen voor valorisatie van werkplekleren?
Artikel details
Artikel ID: 222
Categorie: Studietrajectbegeleiding en studieprogramma
Datum toegevoegd: 2019-04-12 14:55:02
Aantal bekeken: 362
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.7/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid