Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik heb mijn domeinmaster nog niet helemaal afgewerkt. Kan ik me dan inschrijven voor de verkorte educatieve master?

Oplossing

Ja, je kan een gecombineerde inschrijving nemen. Je dient in je diplomajaar (afstudeerjaar) van je master te zitten. Je kan twee programma's combineren, waarbij het maximum 66 sp bedraagt. Contacteer de studietrajectbegeleider en vraag een toelating voor de gecombineerde inschrijving. Vermeld welke opleidingen je wilt combineren en het aantal studiepunten per opleiding.

Indien je studieprogramma in totaal meer dan 66 sp bedraagt, dan heb je een toelating van de onderwijscommissie nodig. Contacteer dan de studietrajectbegeleider voor een toelating. Vermeld welke opleidingen je wilt combineren en het aantal studiepunten per opleiding. Voeg een motivering toe met argumenten waarom je meer dan 66 sp op één jaar denkt te kunnen behalen.

Je kan het diploma van de verkorte educatieve master maar krijgen als je je domeinmasterdiploma hebt behaald.

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Aanvraagformulier toelating tot inschrijving verkorte educatieve master
Wanneer mag ik vakdidactiek wiskunde volgen?
Wie contacteer ik voor een toelating voor de educatieve master?
Hoe behaal ik een extra bekwaamheidsbewijs na een andere lerarenopleiding of na de educatieve master?
Hoe interpreteer ik het valorisatiedocument?
Artikel details
Artikel ID: 282
Categorie: Studietraject en studieprogramma/SisA
Datum toegevoegd: 2021-01-19 16:34:21
Aantal bekeken: 162
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid