Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Examens  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Examens - Waar vind ik de examenroosters? Artikel beoordeeld 1.8/5.0
De persoonlijke examenroosters kan je terugvinden op je SisA selfservice onder "rooster".  Er verschijnt steeds een overzicht van de examendagen op Studentenportaal > Examens > Examenroosters.
Examens - Wanneer worden de examenroosters bekend gemaakt? Artikel beoordeeld 4.0/5.0
Wanneer de examenroosters ten laatste moeten worden bekend gemaakt, staat op voorhand vast (OER art. 3.4.5).
Examens - Wat moet ik doen als ik een examen niet wil afleggen? Artikel beoordeeld 4.0/5.0
Als je niet wil deelnemen aan een examen, verontschuldig je je minstens één dag voor het examen in SisA > studieprogramma > aanvragen > verontschuldigen voor een examen.
Examens - Wat moet ik doen als er examens zijn die samenvallen? Artikel beoordeeld 3.9/5.0
Contacteer zo snel mogelijk de facultaire studentenadministratie via de Helpdesk. Zijn je samenvallende examens het gevolg van een combinatie v
Examens - Wat moet ik doen als ik een examen niet kan afleggen wegens overmacht? Artikel beoordeeld 3.7/5.0
  Als je ziek bent, één van je naasten overleden is of als je moet werken, kan je in aanmerking komen voor een inhaalexamen.
Examens - Ik ben werkstudent en ik moet werken tijdens de examens, wat nu? Artikel beoordeeld 3.3/5.0
Verwittig onmiddellijk de facultaire studentenadministratie via de helpdesk. Alle werkstudenten bezorgen zo snel mogelijk en uiterlijk de werkdag volgend op het examen de nodige bewijsstukken, ingesca...
Examens - Kan ik een examen verplaatsen? Artikel beoordeeld 1.9/5.0
Zonder attest kan dit enkel door een medestudent te vinden die met jou wil ruilen. Neem een kijkje bij de vraag
Examens - Hoe kan ik een examen ruilen? Artikel beoordeeld 4.4/5.0
Om van examenmoment te ruilen, ga je als volgt te werk. 1. Je zoekt via de desbetreffende fora op Blackboard (niet via mail) een medestudent waarmee je kan ruilen.
Examens - Waar kan ik mijn examenresultaten terugvinden? Artikel beoordeeld 3.4/5.0
Je kan de resultaten van je examens terugvinden in je SisA-selfservice onder het tabblad Cijfers.
Examens - Waar kan ik mij registreren voor tweede zittijd? Artikel beoordeeld 2.9/5.0
Je registreert je enkel voor de opleidingsonderdelen met een tekort die je wil hernemen in tweede zittijd. Je doet dit via je SisA selfservice. Indien je voor een volledig opleidingsonderdeel in de t...
Examens - Kan ik mijn examens inkijken? Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Ja, dat kan. Tijdens de examenperiode wordt per opleidingsonderdeel een inzagemoment bepaald door de professoren, dat ingepland wordt vanaf de dag dat de punten zichtbaar zijn en binnen de 7 kalenderd...
Examens - Waarvoor kan ik terecht bij de ombudspersoon? Artikel beoordeeld 3.4/5.0
De facultaire ombudspersonen hebben volgende taken en verplichtingen bemiddelen tussen student en examinator, met als doel het voorkomen of oplossen van problemen; deze bemiddelin
Examens - Hoe kan ik de ombudspersoon bereiken? Artikel beoordeeld 3.8/5.0
Vragen voor de ombudspersoon stuur je naar dit e-mailadres: ombuds.rechten@uantwerpen.be Zie ook:
Examens - Ik heb een credit behaald in de 1e zittijd. Mag ik proberen een hoger resultaat te behalen in de 2e zittijd? Artikel beoordeeld 3.2/5.0
Het Onderwijs- en Examenreglement laat niet toe dat je een opleidingsonderdeel waarvoor je in de eerste zittijd een creditbewijs behaalde, opnieuw aflegt in de tweede zittijd (
Examens - Ik heb geen creditbewijs behaald in de eerste zittijd. Moet ik proberen dit tekort op te halen in de tweede zittijd? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
We adviseren steeds opleidingsonderdelen waarvoor je een tekort behaalde, af te leggen in de tweede zittijd om er alsnog een creditbewijs voor te behalen om zo je leerkrediet te kunnen terugwinnen en ...
Examens - Kan ik in het eerste semester examen afleggen van een opleidingsonderdeel uit het tweede semester? Artikel beoordeeld 3.3/5.0
Het is niet mogelijk examens af te leggen in januari voor vakken van het tweede semester. Beslissing van de FR 152 op 10 oktober 2017:
Examens - Wat mag (niet)/kan (niet) tijdens de examens? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Hiervoor heeft de faculteit richtlijnen opgesteld die je kan terugvinden op Studentenportaal onder mijn opleiding > examens en onderwijsbeleid > reglementen onderwijs en examens
Examens - Waar kan ik de examenresultaten van mijn buitenlandse vakken terugvinden? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Je kan de resultaten van je buitenlandse opleidingsonderdelen in je SisA-selfservice raadplegen via deze weg: Selfservice > Cijfers > Uitwisseling. De bevoegde Examencommissie van de Faculteit ...
Examens - Levensbeschouwelijke faciliteiten Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Wat zijn levensbeschouwelijke faciliteiten?  Levensbeschouwelijke faciliteiten bieden studenten de mogelijkheid te vragen om
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid