Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Examens - Levensbeschouwelijke faciliteiten

Oplossing

Wat zijn levensbeschouwelijke faciliteiten? 

Levensbeschouwelijke faciliteiten bieden studenten de mogelijkheid te vragen om niet te worden geëvalueerd op wettelijk erkende levensbeschouwelijke feestdagen: 

      Anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen  

De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties en vrije dagen. De protestantse en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die daarvan afwijken.  

 

Islamitische godsdienst  

Het Ramadanfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag).  

 

Joodse godsdienst  

Het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Slotfeest (1 dag), de Vreugde van de Wetfeest (1 dag), het Lotenfeest (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen). 

 

Orthodoxe godsdienst  

Kerstmis (1 dag), Pasen (1 dag), Paasmaandag (1 dag), Hemelvaart (1 dag), Pinksteren (1 dag) en Pinkstermaandag (1 dag). 

 

Hoe kan je levensbeschouwelijke faciliteiten aanvragen? 

Om in aanmerking te komen voor levensbeschouwelijke faciliteiten moet je een statuut aanvragen via deze helpdesk. Ook als je een interuniversitaire opleiding volgt, kan je faciliteiten krijgen.

Bij toekenning van faciliteiten op vlak van examen-, en andere evaluatievormen wordt niet afgeweken van de deliberatieregels en van de leerresultaten of kerncompetenties die gehaald moeten worden om te slagen in de opleiding.  

 

Wanneer kan je levensbeschouwelijke faciliteiten aanvragen? 

Deadlines voor het aanvragen van levensbeschouwelijke faciliteiten via de helpdesk: 

  • Eerste semester: 13 oktober 2023
  • Tweede semester: 1 maart 2024

 

Een overzicht van de erkende feestdagen voor het lopende academiejaar vind je op de website

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Bijzondere faciliteiten - Wat zijn bijzondere faciliteiten?
Vervroegde toegang webcolleges
Werkstudenten - Hoe registreer ik me als werkstudent?
Collegerooster- Welke colleges worden er opgenomen? Zijn de webcolleges altijd beschikbaar?
Artikel details
Artikel ID: 338
Categorie: Examens
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (2)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid