Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Examens - Ik ben werkstudent en ik moet werken tijdens de examens, wat nu?

Oplossing

Verwittig onmiddellijk de facultaire studentenadministratie via de helpdesk. Alle werkstudenten bezorgen zo snel mogelijk en uiterlijk de werkdag volgend op het examen de nodige bewijsstukken, ingescand via de helpdesk . Onder bewijsstukken wordt verstaan: een werkgeversattest op het briefpapier en met handtekening en stempel van de werkgever met vermelding van de periode waarin niet aan de examens kan worden deelgenomen.

Wanneer de facultaire studentenadministratie de overmacht heeft vastgesteld en de bewijsstukken heeft ontvangen, zoekt zij, indien mogelijk, een andere datum waarop je je examen kan afleggen. (art 11.2 van het Onderwijs-en examenreglement). Het inhaalreglement kan je steeds terugvinden op Blackboard < Examens < Richtlijnen inhaalexamens.

Enkel de facultaire studentenadministratie is bevoegd je examenregeling aan te passen en zij verwittigt de professoren. Val er dus de prof zelf niet mee lastig; hij/zij zal je toch doorverwijzen. Ook de studietrajectbegeleider zal je in dergelijk geval doorverwijzen naar de facultaire studentenadministratie. 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Examens - Wat moet ik doen als ik een examen niet kan afleggen wegens overmacht?
Helpdesk - Hoe werkt de helpdesk?
Examens - Wat moet ik doen als er examens zijn die samenvallen?
Examens - Wat mag (niet)/kan (niet) tijdens de examens?
Leerkrediet - Ik heb leerkrediet verloren door overmacht. Wat kan ik nu doen?
Artikel details
Artikel ID: 209
Categorie: Examens
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (2)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid