Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Examens - Ik heb een credit behaald in de 1e zittijd. Mag ik proberen een hoger resultaat te behalen in de 2e zittijd?

Oplossing

Het Onderwijs- en Examenreglement laat niet toe dat je een opleidingsonderdeel waarvoor je in de eerste zittijd een creditbewijs behaalde, opnieuw aflegt in de tweede zittijd (art. 10.2.3).

Zit je niet in je diplomajaar, dan kan je dit opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar opnieuw in je studieprogramma opnemen (en er opnieuw voor inschrijven en studiegeld voor betalen; ook het corresponderende studiepuntenaantal wordt opnieuw van je leerkrediet afgetrokken). Behaal je er een hoger resultaat voor, dan zal dit hogere resultaat meetellen voor de berekening van je graad van verdienste (en dan wordt het studiepuntenaantal opnieuw bijgeteld bij je leerkrediet).

Zit je echter in je diplomajaar, dan kan je het opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar terug opnemen maar dan in een apart creditcontract. Zie ook: 

Inschrijving - Ik wil een opleiding(sonderdeel) volgen onder credit- of examencontract. Wat moet ik doen?

Het resultaat dat je behaalt, zal geen invloed meer kunnen uitoefenen op je dan reeds behaalde diploma noch op je graad van verdienste. Wel zal je op die manier er alsnog een creditbewijs voor kunnen behalen. Behaalde creditbewijzen tonen aan dat je voor die opleidingsonderdelen een goed resultaat behaald hebt; als je die creditbewijzen dan samen met jouw diplomasupplement voorlegt aan een mogelijke toekomstige werkgever, dan weet deze ook dat je het betrokken kennisdomein voldoende beheerst.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Examens - Ik heb geen creditbewijs behaald in de eerste zittijd. Moet ik proberen dit tekort op te halen in de tweede zittijd?
Studieprogramma - Hoelang gelden mijn creditbewijzen?
Diploma - Wat is een graad van verdienste?
Samenstelling studieprogramma - Hoeveel keer mag ik voor een opleidingsonderdeel inschrijven?
Examens - Waar kan ik mij registreren voor tweede zittijd?
Artikel details
Artikel ID: 173
Categorie: Examens
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.2/5.0 (9)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid