Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Inschrijving - Ik wil een opleiding(sonderdeel) volgen onder credit- of examencontract. Welke stappen onderneem ik?

Oplossing

Het is mogelijk om één of meerdere opleidingsonderdelen op te nemen onder credit- of examencontract. 

Stap 1: verschillende contractsoorten

Er zijn drie verschillende contractsoorten: creditcontract, examencontract en diplomacontract. Meer informatie over de verschillende contracten, vind je op de website

Stap 2: welke opleidingsonderdelen kan ik opnemen

Niet élk opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor een examen- of creditcontract. Sommige opleidingsonderdelen hebben contractrestricties en kunnen niet opgenomen worden onder bvb. een examencontract. Of een opleidingsonderdeel al dan niet kan opgenomen worden onder credit- of examencontract, kan je terugvinden in de cursusinformatie per opleidingsonderdeel. Je kan dit terugvinden in het studieprogramma van elke opleiding op de opleidingspagina. De cursusinformatie verschijnt als je op het desbetreffende opleidingsonderdeel klikt. 

Stap 3: facultaire richtlijnen

Bij de toelating wordt rekening gehouden met de facultaire richtlijnen, zoals bvb. toelatingsvoorwaarden, omvang studiepunten, enz. Je kan deze richtlijnen terugvinden in de Codex Onderwijs Faculteit Rechten artikel I.1.3.2. Zo kan je bijvoorbeeld opleidingsonderdelen uit de masteropleiding enkel opnemen indien je in het bezit bent van het diploma bachelor in de rechten.

Stap 4: aanvraag tot toelating en inschrijving

Als je wil inschrijven voor een credit- of examencontract heb je steeds een toelating nodig van de faculteit. Je gebruikt daarvoor het onlineformulier. De deadlines staan duidelijk vermeld op het formulier. Respecteer deze deadlines! Pas nadat je de toelating hebt gekregen, kan je je inschrijven bij de centrale studentenadministratie. Eens je bent ingeschreven onder credit- en/of examencontract is een wijziging of annulering niet meer mogelijk vanaf de start van het academiejaar!

!! Vergeet je na je inschrijving niet te registreren voor het opleidingsonderdeel/de opleidingsonderdelen van je keuze via SisA selfservice !!

 

Indien je enkele opleidingsonderdelen wil opnemen in het kader van de Federale bevorderingsprocedure, kan je hier meer informatie terugvinden: 

Master - Welke vakken kan ik opnemen in het kader van de Federale bevorderingsprocedeure niveau A?

 

De verdere inschrijving onder een creditcontract of examencontract(-creditbewijs) wordt geweigerd, indien je je al tweemaal voor dat opleidingsonderdeel hebt ingeschreven zonder een creditbewijs te hebben behaald.

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Manama Fiscaal Recht - Kan ik opleidingsonderdelen opnemen met een creditcontract?
Samenstelling studieprogramma - Hoeveel keer mag ik voor een opleidingsonderdeel inschrijven?
Examens - Ik heb een credit behaald in de 1e zittijd. Mag ik proberen een hoger resultaat te behalen in de 2e zittijd?
Inschrijving - Ik kan me niet meer inschrijving nadat ik eerder geweigerd werd, wat nu?
Inschrijving - Ik wil me inschrijven buiten de standaard inschrijvingsprocedure. Welke stappen kan ik ondernemen?
Artikel details
Artikel ID: 109
Categorie: Inschrijvingen
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (2)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid