Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Inschrijving - Ik wil een opleiding(sonderdeel) volgen onder credit- of examencontract. Welke stappen onderneem ik?

Oplossing

Het is mogelijk om opleidingsonderdelen op te nemen onder credit- of examencontract. 

Meer informatie over het verschil tussen beide contracten, vind je op de website

Let wel op! Niet élk opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor dit contract. Sommige opleidingsonderdelen hebben contractrestricties en kunnen niet opgenomen worden onder bvb. een examencontract. Of een opleidingsonderdeel al dan niet kan opgenomen worden onder credit- of examencontract, kan je terugvinden in de cursusinformatie per opleidingsonderdeel. Je kan dit terugvinden in het studieprogramma van elke opleiding op de website

Bovendien worden de facultaire richtlijnen, zoals bvb. volgtijdelijkheid, omvang studiepunten, ook toegepast op het credit- en examencontract.  

Als je wil inschrijven voor een credit- of examencontract heb je steeds een toelating nodig van de faculteit. Je gebruikt daarvoor het onlineformulier. De deadlines staan duidelijk vermeld op het formulier. Respecteer deze deadlines! Pas nadat je de toelating hebt gekregen, kan je je inschrijven bij de centrale studentenadministratie. Eens je bent ingeschreven onder credit- en/of examencontract is een wijziging of annulering niet meer mogelijk vanaf de start van het academiejaar!

!! Vergeet je na je inschrijving niet te registreren voor het opleidingsonderdeel/de opleidingsonderdelen van je keuze via SisA selfservice !!

 

Indien je enkele opleidingsonderdelen wil opnemen in het kader van de Federale bevorderingsprocedure, kan je hier meer informatie terugvinden: 

Master - Welke vakken kan ik opnemen in het kader van de Federale bevorderingsprocedeure niveau A?

 

De verdere inschrijving onder een creditcontract of examencontract(-creditbewijs) wordt geweigerd, indien je je al tweemaal voor dat opleidingsonderdeel hebt ingeschreven zonder een creditbewijs te hebben behaald.

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Manama Fiscaal Recht - Kan ik opleidingsonderdelen opnemen met een creditcontract?
Inschrijving - Heb ik een toelating nodig van de faculteit om me te kunnen inschrijven?
Examens - Ik heb een credit behaald in de 1e zittijd. Mag ik proberen een hoger resultaat te behalen in de 2e zittijd?
Samenstelling studieprogramma - Hoeveel keer mag ik voor een opleidingsonderdeel inschrijven?
Studieprogramma - Ik krijg een foutmelding bij mijn inschrijving voor vakken in SisA. Wat kan ik doen?
Artikel details
Artikel ID: 109
Categorie: Inschrijvingen
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid