Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Inschrijving - Ik kan me niet meer inschrijven nadat ik eerder geweigerd werd, wat nu?

Oplossing

Je kan je niet ongelimiteerd (her)inschrijven aan de UAntwerpen. Elke faculteit hanteert hetzelfde systeem van studievoortgangbewaking. Voor studenten onder diplomacontract/examencontract-diploma worden maatregelen opgelegd wanneer binnen één academiejaar niet minstens 60% van de studiepunten van het studieprogramma werden verworven. Als je het volgende academiejaar opnieuw – in twee opeenvolgende jaren dus – minder dan 60% van de opgenomen studiepunten verwerft, mag je je niet meer inschrijven voor dezelfde of een sterk verwante opleiding. Je hebt een weigering gekregen omwille van studievoortgangbewaking.

Deze weigering blijft gelden, ook al ben je er een aantal jaar tussenuit geweest. Wil je opnieuw inschrijven? Dan zal je eerst een toelating moeten vragen aan de Studievoortgangscommissie om de weigering op te heffen. Deze aanvraag wordt in principe enkel goedgekeurd als je voldoet aan de voorwaarden zoals opgelegd in artikel 19.8 van het Onderwijs- en examenreglement: een student van wie de inschrijving in een bepaalde opleiding geweigerd is, kan zich opnieuw inschrijven in dezelfde opleiding als na de weigering tot inschrijving een diploma van het hoger onderwijs werd verworven of na een wachttijd van zes academiejaren.

 

Je kan de aanvraag doen via het digitaal formulier. Een aanvraag is dus enkel zinvol als je aan de voorwaarden voldoet. Zo niet, dan bestaat de kans dat je aanvraag niet wordt goedgekeurd.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Studievoortgangbewaking - Ik mag/kan me niet meer herinschrijven. Wat kan ik nu doen?
Studievoortgangbewaking - Wat is studievoortgangbewaking?
Inschrijving - Ik wil overstappen van een andere universiteit naar UAntwerpen. Waar begin ik?
Studieprogramma - Hoelang gelden mijn creditbewijzen?
Inschrijving - Ik wil een opleiding(sonderdeel) volgen onder credit- of examencontract. Welke stappen onderneem ik?
Artikel details
Artikel ID: 307
Categorie: Inschrijvingen
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid