Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Studievoortgangbewaking - Ik mag/kan me niet meer herinschrijven. Wat kan ik nu doen?

Oplossing

Je hebt 2 opeenvolgende academiejaren géén 60% behaald van het aantal opgenomen studiepunten (telkens na de 2e zittijd) of je bent een trajectstarter die bij het begin van het academiejaar een maatregel kreeg opgelegd en géén 60% behaald hebt. 

Indien je van mening bent dat er een overmachtssituatie geweest is of andere omstandigheden waardoor je de beoogde 60% niet behaald hebt, kan je steeds een heroverweging aanvragen. Je doet dit via de link die vermeld staat in de mail die je hierover krijgt, binnen een termijn van zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de verzenddatum van het definitieve bericht over de maatregel die je krijgt na de tweede zittijd.

Jouw dossier wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de studieadviseur.

 

De maatregelen rond studievoortgangbewaking worden steeds toegepast zoals deze beschreven staan in het OER en in de Codex Onderwijs Faculteit Rechten.

 

.

Wat deze maatregelen zijn, kan je hier terugvinden:

Studievoortgangbewaking - Wat is studievoortgangbewaking?

 

Kanttekening: weigering gekregen in het verleden

Het kan ook zijn dat je in het verleden een weigering gekregen hebt omwille van maatregelen van studievoortgangbewaking. Deze weigering blijft gelden, ook al ben je er een aantal jaar tussenuit geweest. Wil je opnieuw inschrijven? Dan zal je eerst een toelating moeten vragen aan de studieadviseur om de weigering op te heffen via het digitaal formulier

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Inschrijving - Ik kan me niet meer inschrijving nadat ik eerder geweigerd werd, wat nu?
Studievoortgangbewaking - Sta ik onder studievoortgangbewaking?
Studievoortgangbewaking - Wat is studievoortgangbewaking?
Inschrijving - Ik wil overstappen van een andere universiteit naar UAntwerpen. Waar begin ik?
Samenstelling studieprogramma - Hoeveel sp mag/moet ik opnemen? Mag ik meer dan 72 sp opnemen?
Artikel details
Artikel ID: 266
Categorie: Studievoortgangbewaking
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.3/5.0 (7)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid