Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Studievoortgangbewaking - Ik mag me niet meer herinschrijven. Wat kan ik nu doen?

Oplossing

Er zijn twee situaties binnen de maatregelen van studievoortgangbewaking waarbij je code rood krijgt en je dus niet meer opnieuw mag inschrijven voor de opleiding:

1. Je bent een trajectstarter (generatiestudent of student die gestart is met code groen aan de opleiding) en je hebt minder dan 30% behaald na de 2e zittijd.

Wil je toch opnieuw inschrijven in dezelfde opleiding, zal je twee zaken moeten doen.

  1. Je maakt een grondige reflectie via het reflectieformulier dat je vindt op www.uantwerpen.be/reflectie

  2. Je komt op gesprek bij de studietrajectbegeleider om het reflectiedocument te bespreken.

Na de 2e zittijd krijg je een mail waarin alle informatie grondig wordt uitgelegd.

 

2. Je hebt 2 opeenvolgende academiejaren géén 60% behaald van het aantal opgenomen studiepunten (telkens na de 2e zittijd) of je bent een trajectstarter die bij het begin van het academiejaar een maatregel kreeg opgelegd en géén 60% behaald hebt. 

Indien je van mening bent dat er een overmachtssituatie geweest is of andere omstandigheden waardoor je de beoogde 60% niet behaald hebt, kan je steeds een heroverweging aanvragen. Je doet dit via het onlineformulier binnen een termijn van zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de verzenddatum van het definitieve bericht over de maatregel.

Jouw dossier wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de studieadviseur.

 

De maatregelen rond studievoortgangbewaking worden nog steeds toegepast zoals deze beschreven staan in het OER en in onze Codex UDB.

Wat deze maatregelen zijn, kan je hier terugvinden:

Studievoortgangbewaking - Wat is studievoortgangbewaking?

 

De nieuwe tijdelijke leerkredietregeling heeft géén invloed op je studievoortgang. Het feit dat je leerkrediet kan terugkrijgen, wil daarom niet zeggen dat je een credit behaalt voor dat opleidingsonderdeel.

De maatregelen rond studievoortgangbewaking blijven dus van kracht zoals we deze kennen.

De maatregelen worden ook toegepast op het aantal opgenomen studiepunten in je studieprogramma. Het leerkrediet dat je zou terugkrijgen, wordt dus niet in mindering gebracht.

Nadat de resultaten van de 2e zittijd kenbaar gemaakt zijn, zal je bericht krijgen over jouw situatie.

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Studievoortgangbewaking - Sta ik onder studievoortgangbewaking?
Studievoortgangbewaking - Wat is studievoortgangbewaking?
Inschrijving - Ik wil overstappen van een andere universiteit naar UAntwerpen. Waar begin ik?
Examens - Ik heb een credit behaald in de 1e zittijd. Mag ik proberen een hoger resultaat te behalen in de 2e zittijd?
Inschrijving - Heb ik een toelating nodig van de faculteit om me te kunnen inschrijven?
Artikel details
Artikel ID: 266
Categorie: Studievoortgangbewaking
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (2)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid