Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Samenstelling studieprogramma - Hoeveel sp mag/moet ik opnemen? Mag ik meer dan 72 sp opnemen?

Oplossing

Alle voorwaarden en de procedure tot aanvraag voor het opnemen van meer dan 72 studiepunten staan vermeld in de Codex Onderwijs Faculteit Rechten. Onderstaande is een vertaling van de artikels zoals vermeld in de Codex Onderwijs Faculteit Rechten. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de Codex Onderwijs Faculteit Rechten enerzijds en dit document anderzijds, primeren deze eerste bepalingen.

 

I. Eerste inschrijving in de bacheloropleiding

Elke student die voor de eerste keer inschrijft voor de opleiding rechten moet een standaard pakket van opleidingsonderdelen opnemen, dit wordt het startpakket genoemd.

Het standaard startpakket is het eerste modeltraject van de opleiding bachelor in de rechten, en bestaat uit 60 studiepunten. Je bent verplicht om het volledige startpakket op te nemen en je dus in te schrijven voor deze 60 studiepunten. 

Doe je dit niet? Dan zal de faculteit alsnog de opleidingsonderdelen toevoegen aan je studieprogramma.

 

II. Andere inschrijving

Een studieprogramma bestaat in principe uit 60 studiepunten. Wanneer je het modeltraject volledig kan volgen, zal je steeds 60 studiepunten per academiejaar opnemen.

Het kan echter zijn dat je geen credit behaalt van een bepaald opleidingsonderdeel en dat je deze dan opnieuw moet opnemen. Je mag zonder toelating een studieprogramma van maximaal 72 studiepunten opnemen.

Wanneer je een geïndividualiseerd studieprogramma samenstelt, moet je wel rekening houden met verschillende zaken:

  • Conflicten in je collegerooster: probeer zoveel mogelijk conflicten te vermijden, anders zal je al van bij de start achterstand oplopen bij het verwerken van de leerstof. Kies desgevallend een ander opleidingsonderdeel dat beter past in je rooster. Je kan de collegeroosters op het studentenportaal terugvinden, of de opleidingsonderdelen in je winkelmandje in SisA plaatsen en daar het voorlopig rooster raadplegen.
  • Examenrooster: de examenroosters liggen, voor zover mogelijk, al vast van bij de start van het academiejaar. Dit geldt zeker voor de schriftelijke examens. Bekijk dit rooster en probeer te zorgen voor enige spreiding. Mondelinge examens worden doorgaans in de tweede helft van de examenperiode ingepland. Dit kan helpen bij het kiezen van de opleidingsonderdelen in je studieprogramma.
  • Evenwichtige indeling van je semesters: zorg er voor dat je een spreiding hebt doorheen het academiejaar en zorg voor een goede balans. Probeer zoveel mogelijk per semester maximaal 30 studiepunten op te nemen om de werklast te bewaken.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om een haalbaar studieprogramma samen te stellen. Heb je twijfels? Dan kan je uiteraard bij de studietrajectbegeleider een afspraak maken om je studieprogramma te bespreken.

 

In bepaalde gevallen mag je de grens van 72 studiepunten overschrijden. Hier is steeds een toelating van de studietrajectbegeleider voor nodig! 

Wanneer je in je diplomajaar zit in je masteropleiding, kan je afwijken van het opgelegde maximum van 72 studiepunten.

Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden en hangen af van jouw situatie. In élk geval moet je kunnen afstuderen! Wanneer kan je afstuderen? Als je alle opleidingsonderdelen hebt opgenomen (120 stp.) en een credit behaald hebt voor elk opleidingsonderdeel op het einde van huidig academiejaar. Of je komt in aanmerking voor deliberatie voor één tekort. Deliberatie gebeurt steeds op het einde van de opleiding. Denk je dat je in aanmerking komt? Via het digitale formulier kan je een gemotiveerde aanvraag indienen bij de studietrajectbegeleider. Je studieprogramma wordt nagekeken en – indien je in aanmerking komt – wordt je studieprogramma verder aangevuld.

BELANGRIJK! Wanneer je onder studievoortgangbewaking valt, mag je nooit meer dan 60 studiepunten opnemen (tenzij anders bepaald door de Studievoortgangscommissie)! Dit geldt voor élke opleiding!

 

II. Studievoortgangbewaking

Wanneer je een maatregel van studievoortgangbewaking kreeg opgelegd met bindende voorwaarden, dan zal in deze maatregel het maximaal aantal toegelaten studiepunten steeds vermeld staan. Deze bindende voorwaarden worden bepaald door de Studievoortgangscommissie. In principe wordt de grens op 60 studiepunten gelegd, maar dit kan in individuele gevallen minder zijn. Een student heeft steeds het recht om minstens 45 studiepunten te mogen opnemen.  

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Inschrijving - Ik wil overstappen van een andere universiteit naar UAntwerpen. Waar begin ik?
Studievoortgangbewaking - Wat is studievoortgangbewaking?
Startpakket - Kom ik in aanmerking voor een kleiner startpakket?
Samenstellen studieprogramma - ik moet vakken van het tweede jaar meenemen. Hoe pak ik dat aan?
Samenstellen studieprogramma - ik moet vakken van het eerste jaar meenemen. Hoe pak ik dat aan?
Artikel details
Artikel ID: 96
Categorie: Samenstelling studieprogramma
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.9/5.0 (18)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid