Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Inschrijving - Ik wil overstappen van een andere universiteit naar UAntwerpen. Waar begin ik?

Oplossing

Om een overstap voor te bereiden zijn er een aantal zaken die je zelf kan bekijken en waar je rekening mee kan houden.

 

1. Vrijstellingen

Voor elke Vlaamse universiteit zijn er equivalentielijsten, die terug te vinden zijn in Codex Onderwijs Faculteit Rechten (helemaal achteraan). Aan de hand van de equivalentielijsten kan je nagaan welke vrijstellingen je zou kunnen bekomen. Je kan uiteraard steeds extra vrijstellingen aanvragen, als je meent hiervoor in aanmerking te komen.

 

2. Samenstelling studieprogramma

Als je weet voor welke opleidingsonderdelen je mogelijks vrijstellingen zou kunnen bekomen, kan je je studieprogramma voorlopig samenstellen. Je doet dit aan de hand van het studieprogramma dat je terugvindt op de website.

Je begint steeds met de opleidingsonderdelen van het laagste jaar, dus de eerste bachelor. Je noteert de opleidingsonderdelen per semester. Dan kan je aanvullen met vakken van de 2e bachelor, enzovoort.

Zorg er voor dat je een haalbaar studieprogramma samenstelt!

 

3. Leerkrediet

Je kan je slechts inschrijven wanneer je nog beschikt over voldoende leerkrediet. Je kan de stand van je leerkrediet bekijken op burgerprofiel.be. Je kan je maar inschrijven voor het aantal studiepunten waarvoor je nog leerkrediet hebt.

 

4. Studievoortgangbewaking

Als je van een andere universiteit komt, dan zou het kunnen dat je in deze opleiding onvoldoende studievoortgang geboekt hebt. Je zal je sowieso kunnen inschrijven aan de UAntwerpen. Op basis van je studieverleden zal je wel een maatregel van studievoortgangbewaking opgelegd krijgen bij de start van het academiejaar. Je zal hierover dan zeker nog bericht krijgen. Deze maatregel houdt in dat je maximaal 60 studiepunten mag opnemen én dat je in het volgende academiejaar minstens 60% van het aantal opgenomen studiepunten moet behalen. Lukt dat niet, dan wordt je herinschrijving in een volgend academiejaar geweigerd.

Meer informatie vind je hier:

Studievoortgangbewaking - Wat is studievoortgangbewaking?

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Studievoortgangbewaking - Wat is studievoortgangbewaking?
Samenstelling studieprogramma - Hoeveel sp mag/moet ik opnemen? Mag ik meer dan 72 sp opnemen?
Bachelor in de rechten met studieduurverkorting - Kom ik in aanmerking? Hoe schrijf ik me in?
Vrijstellingen - Wie komt er in aanmerking? Hoe doe ik een aanvraag?
Inschrijving - Ik kan me niet meer inschrijving nadat ik eerder geweigerd werd, wat nu?
Artikel details
Artikel ID: 292
Categorie: Inschrijvingen
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (8)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid