Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Rechten
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Rechten > Helpdesk Faculteit Rechten > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Verkorte bachelor - Wat houdt de verkorte bachelor in? Kom ik in aanmerking?

Oplossing

Als je al een diploma behaald hebt (bachelor, master, kandidatuur of licentiaat) kan je soms via een verkort traject een (ander) bachelordiploma behalen. Op basis van je eerdere studie krijg je voor sommige opleidingsonderdelen vrijstellingen. Zo kan je de bacheloropleiding dus op kortere tijd afleggen. Meer informatie vind je op de website.

Je volgt een zogenaamde bachelor met studieduurverkorting om toegang te krijgen tot een masteropleiding.

In tegenstelling tot studenten die een schakel- of voorbereidingsprogramma volgen, behaal je via een bachelor met studieduurverkorting een bachelordiploma.

Toelating tot de bachelor met studieduurverkorting na aanvraag

Je kan toelating aanvragen met om het even welk universitair diploma of diploma hoger onderwijs van 2 cycli: een kandidaats-, bachelor-, licentiaats- of masterdiploma (m.i.v. de Koninklijke Militaire School, afdeling Alle Wapens).

Je kan ook toelating aanvragen met een diploma niet-universitair hoger onderwijs van 1 cyclus: een professionele bachelor. De faculteit gaat na of de opleiding die je volgde voldoet. Het moet gaan om een opleiding die:

  • ofwel rechtsvakken als zwaartepunt heeft: professionele bachelor in bedrijfsbeheer, optie rechtspraktijk (let op: je kan met deze vooropleiding ook een schakelprogramma volgen om toelating te krijgen tot de master in de rechten)
  • ofwel maatschappelijke vakken als zwaartepunt heeft: bijvoorbeeld professionele bachelor sociaal werk of sociaal-agogisch werk

Kom je in aanmerking? In volgend item lees je hoe je je kan inschrijven:

Verkorte bachelor - Hoe schrijf ik me in voor de verkorte bachelor?

Geen toelating tot de bachelor met studieduurverkorting

Diploma's van andere opleidingen verlenen geen toegang tot de bachelor met studieduurverkorting. Je kan wel een geïndividualiseerd programma samenstellen op basis van vrijstellingen (zie verder).

 

Meen je voor bijkomende vrijstellingen - dus naast de studieduurverkorting die je onder de vorm van het verkorte bachelorprogramma al wordt toegekend - in aanmerking te komen, dan dien je TIJDIG een vrijstellingsverzoek in. Het formulier "aanvraag vrijstelling" kan je terugvinden op onze website.

Meer informatie vind je via volgend item:

Vrijstellingen - Procedure en deadlines voor de aanvraag van vrijstellingen

 

Bijlagen:
Studieprogramma-verkorte-bachelor.pdf Studieprogramma-verkorte-bachelor.pdf

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Schakel - Wat houdt het schakelprogramma in? Kom ik in aanmerking?
Verkorte bachelor - Hoe schrijf ik me in voor de verkorte bachelor?
Inschrijving - Ik heb mijn bachelordiploma in de rechten behaald aan een andere Belgische rechtsfaculteit. Hoe ziet mijn masterprogramma in Antwerpen er dan uit?
Inschrijving - Heb ik een toelating nodig van de faculteit om me te kunnen inschrijven?
Inschrijving - Ik wil overstappen van een andere universiteit naar UAntwerpen. Waar begin ik?
Artikel details
Artikel ID: 180
Categorie: Verkorte bachelor
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (2)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid